« Tagasi

Kohalikele omavalitsustele suunatud koosolekul jagati informatsiooni vaktsineerimiskava kohta

Täna, 18. detsembril toimus ELVLis kohalikele omavalitsustele suunatud infokoosolek, kus Sotsiaalministeeriumi esindajad Heli Laarmann, Kärt Sõber ja Triin Raag tutvustasid hetkeolukorda ja lähimaid plaane seoses COVID-19 vaktsineerimisega.

COVID-19 vaktsineerimise plaani kiitis valitsuskabinet heaks 15.detsembril. Vaktsineerimine saab olema Eestis vabatahtlik  ja on 2021.aastal kõigile tasuta.

Esimesed prognoositavad vaktsiinidoosid jõuavad Eestisse detsembri lõpus ja jaanuari alguses.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid Eestis on järgmised:

  1. Kaitsta enim haavatavaid inimrühmi ehk riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda kui teistel (nt tervishoiutöötajad), või kelle jaoks võib haigus osutuda eriti ohtlikuks
  2. Vähendada/ennetada COVID-19 põhjustatud haigus/surmajuhtumeid
  3. Vähendada koormust majandusele ja tervishoiusüsteemile
  4. Kaitsta elutähtsaid teenuseid osutavaid töötajaid, et kindlustada ühiskonna normaalne toimimine
  5. Vaktsineerimine on kõigile tasuta 2021 aastal, järgnevate aastate osas on vaja eraldi otsustada, kas riskirühmade põhiselt lülitada immuniseerimiskavasse.

Vaktsineerimine on suure tõenäosusega ainuke reaalne lahendus koroonaviiruse põhjustatud pandeemia kontrolli alla saamiseks. Seni pole Euroopa Liidus ükski COVID-19 vaktsiin müügiluba saanud, kuid loodetavasti toimub see lähemate päevade jooksul. Loa saamise ajaks peavad nii vastavad ametkonnad, KOVid kui ka inimesed ise olema valmis järgmisteks sammudeks, et vaktsineerimine toimuks võimalikult kiiresti ja ohutult.

Esimeses järjekorras on tervishoiutöötajad, hoolekandeasutuste töötajad ja elanikud, kõik vanemaealised ja teatud diagnoosiga inimesed, teises järjekorras kuuluvad vaktsineerimisele elutähtsate teenuste töötajad (Hädaolukorra seaduse mõistes st nt inimesed, kes tagavad elektriga ja kaugküttega varustamisega jne) ja teised eesliini töötajad. Kolmandas järjekorras avaneb võimalus vaktsineerimiseks kõigile soovijatele.

Kohalike omavalitsuste esindajad palusid pöörata tähelepanu ühtlustatud ja selge info levitamise olulisusele, et ei tekiks olukorda, kus ei ole võimalik aru saada, milliseid andmeid milline ametkond küsib. Tuleks vältida ülereguleerimist. Ettepanek oli kohalike vaktsineerimismeeskondade (KOV esindaja, perearstide esindaja jt) loomiseks, kus saaks vajalikud rakenduslikud küsimused ühiselt läbi arutada.

,,Vaktsineerimise edukal läbiviimisel on suur roll kohalikel omavalitsustel, kellelt loodetakse abi info jagamisel ka kõige kaugemates metsatukkades elavate inimesteni, samuti vajadusel transpordi organiseerimisel. Oluline on info ja konkreetsete juhiste levitamise vajalikkus ka linna- ja vallalehtede kaudu, sest kõik inimesed ei kasuta elektronsidet" ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.

Koosolekul lepiti kokku, et aasta alguses on vajalik läbi viia uus koosolek, et olla kursis järgmiste sammudega.

Rohkem infot vaktsineerimise kohta saab leheküljelt www.vaktsineeri.ee.