« Tagasi

Kultuurikomisjon alustas kuulamisi õpetajate järelkasvu teemadel

Riigikogu kultuurikomisjon kohtus täna koolipidajate ja koolijuhtide esindajatega, et arutleda õpetajate järelkasvu suurendamise üle.
 
Komisjoni esimehe Aadu Musta sõnul juhatas kohtumine sisse kuulamised, mis keskenduvad praegu ametis olevate õpetajate toetamisele, õpetajakutse väärtustamisele ning selle tulemusena järelkasvu suurendamisele. „Õpetajate järelkasvu kindlustamine on jätkuvalt Eesti hariduse üks peamisi väljakutseid. Kuigi huvi õpetaja ameti vastu on kasvanud, on probleeme õpetajate koolitamise, nende toetamise ning näiteks keele- ja loodusainete õpetajate leidmisega," rääkis ta.
 
„Kuulamiste käigus kohtume nii kohalike omavalitsuste, koolijuhtide, õpetajate, kolmanda sektori algatuste, ülikoolide kui ka Haridusameti esindajatega. Kuulame ära erinevad osapooled ning otsime lahendusi, kuidas õpetajaskonna järelkasvu tagada," ütles Must. Ta märkis, et kuulamiste tulemusena soovib komisjon teema aruteluks viia ka Riigikogu täiskogu ette.
 
Kultuurikomisjoni aseesimehe Heidy Purga hinnangul on tähtis üle vaadata õpetajate karjäärimudel, motivatsiooni suurendavad hüved ning võimalused õpetajate eneseteostuseks. „Üks küsimus on õpetajate koolitamine, teine aga ettevalmistatud õpetajate koolist lahkumine. Õpetajate koormuse reguleerimine, seekaudu läbipõlemise vältimine, kaasaegse ja motiveeriva töökeskkonna pakkumine ning muul viisil toetamine on aga suuresti just koolijuhtide ja -pidajate vastutuseks," sõnas ta.
 
Istungil osalesid Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Koolijuhtide Ühenduse ning Tallinna Koolmeistrite Nõukoja esindajad.
 

Liidu haridus- ja noorsoonõuniku Hille Ilvese sõnul keskenduti arutelus õpetaja järelkasvu pika perspektiivi lahendustele.

Kitsaskohtadena sel teemal võib välja tuua järgmised punktid:
1) Ülikooli lõpetavatest õpetajatest suundub väike osa kooli tööle.
2) Koolis tööd alustav õpetaja ootab teistsuguseid töölahendusi (nt paindlik tööaeg) ning võimalusi oma aja ja karjääri kujundamiseks.

ELVLi nõuniku Hille Ilvese sõnul on oluline ära märkida, et ELVL koostöös HMTi, Riigi Tugiteenuste Keskusega ja kaheksa omavalitsusega on läbi viimas pilootprojekti „Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamine", mille tulemusena korrastuvad ühinenud KOVides õpetajate töö ja tasustamise tingimused. Seda võib esile tuua ka hea praktina näitena.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu ettepanek on kahtlemata inspireerida potentsiaalseid õpetajaks õppida soovijaid juba põhikoolis koostöös professionaalse õpetajaga. Samuti võib sihiks võtta ühel ajahetkel kodukohta tagasi pöördumise.

 
RIigikogu pressiteade SIIN