« Tagasi

Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu kutsub omavalitsusi osalema uues projektis

Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) ning detsentraliseeritud koostööd tegevate linnade, piirkondade ja nende ühenduste üleeuroopaline koalitsioon PLATFORMA käivitavad uue projekti „Usaldussillad: Ukraina ja ELi omavalitsuste võimestamine partnerluste kaudu".

Projekti raames toetatakse tõhusate kahepoolsete partnerluste loomist Ukraina ja Eesti omavalitsuste vahel ning korraldatakse ja toetatakse järgmise 18 kuu jooksul järgmisi tegevusi:

 • kahepoolsed veebpõhised kohtumised (2021. aasta sügis – 2022. aasta talv);
 • õppekülaskäik Eesti partneromavalitsusse (2022. aasta kevad ja suvi);
 • praktika Eesti partneromavalitsuses (2022. aasta kevad ja suvi);
 • kaks rahvusvahelist foorumit (2021. ja 2022. aasta suvi).

Eesti omavalitsusi, kes vastavad allpool toodud osalemiskriteeriumidele, kutsutakse üles avaldama huvi projektis osalemise vastu.

Võimalused omavalitsuse jaoks

 • Uue partneromavalitsuse leidmine Ukrainas ning selle kaasamine kümne ELi liikmesriigi ja Ukraina omavalitsuste partnerluste võrgustikku „Usaldussillad"
 • Võimalus tutvustada oma omavalitsuse saavutusi ning vahetada parimaid tavasid riiklikul ja Euroopa tasandil
 • Projekti raames rahalise ja haldustoe saamine uuele partnerlusele
 • Euroopa ekspertide toetus rahanduse, kliima ja energia, keskkonna ja liikuvuse, soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse ning sotsiaalküsimuste ja digiülemineku valdkonnas kohalikul tasandil
 • Kaasamine rahvusvahelistesse projektidesse ja projektijuhtimise kogemus

Osalemiskriteeriumid

 • Motivatsioon uue partnerluse loomiseks Ukraina omavalitsusega, parimate tavade vahetamiseks, ühisprojektide väljatöötamiseks ja läbiviimiseks
 • Suurus: väike kuni keskmine (400–50 000 elanikku), mitte suurlinn
 • Koostöö teemavaldkonnad (valiku teevad partneromavalitsused): strateegiline juhtimine, personalijuhtimine, omavalitsuse rahandus, suhtlemine kodanike ja otsustajatega ning nende kaasamine, haldusteenused, haridus, tervishoid, kodanike turvalisus ja ohutus / kriisiohjamine, majandusareng, ruumiline planeerimine ja taristu arendamine, sotsiaalne ühtekuuluvus ja maaelu areng
 • Suhtlusvõime: vastutav kontaktisik, kes valdab üht järgmistest keeltest – inglise, ukraina, saksa, prantsuse või vene keel
 • Varasem Ukraina omavalitsustega koostöö tegemise kogemus ei ole vajalik

Kuidas avaldada huvi?

Huvitatud omavalitsustel palume sellest teada anda, kirjutades meie välissuhete nõunikule Marliis Rettaule marliis.rettau@elvl.ee

 

Uuring „Ukraina ja Eesti omavalitsuste koostöö"

Kui teie omavalitsusel on varasemaid kogemusi Ukraina omavalitsustega koostöö tegemisel ja te soovite, et see kogemus oleks üldsusele teada, soovitame teil osaleda selles UURINGUS. Uuringust saadud teavet kasutatakse riigi parimate tavade kogumiseks ja olemasolevate partnerluste andmebaasi loomiseks, mida saaks tulevastes projektides kasutada. Osalejaid teavitatakse infolehe kaudu ka tulevastest koostöö- või rahastamisvõimalustest.

Projekti „Usaldussillad" rahastab Euroopa Liidu ning selle liikmesriikide Saksamaa, Poola, Rootsi, Taani, Eesti ja Sloveenia mitme rahastaja osalusega programm „U-LEAD with Europe", mida juhib Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

21.05.2021