Linnapeade pakti seminar 26.septembril Rakveres

Eesti Linnade ja Valdade Liit astus augustis Linnapeade pakti toetajaks. Liidul on võimekust edendada linnapeade pakti ning mobiliseerida ja toetada oma liikmeid, et saavutada linnapeade pakti eesmärgid. Seoses sellega toimub 26. septembril 2019 Rakveres kohalikele omavalitsustele suunatud seminar, mille eesmärk on tutvustada linnapeade pakti ning jagada kogemusi. Linnapeade pakt on suurim kohalik kliima- ja energiaalgatus kogu maailmas. Alates selle asutamisest 2008. aastal on sellega liitunud üle 8000 kohaliku omavalitsuse Euroopas ja see kasvab väljaspoole Euroopat. Pakti linnad ja vallad saavad kasu rahvusvahelise liikumise meetmetest ja kaasnevast tehnilisest ja metoodilisest toetustest nende meetmete rakendamiseks. Samuti annab see omavalitsuse juhtidele ja poliitikutele võimaluse võtta ette julgeid samme oma süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamiseks 2030. aastaks 40% võrra.

Rakveres toimuv seminar on heaks võimaluseks koguda teavet, avastada võimalusi ning arutada kohalike omavalitsuste kaasamist protsessi ja arendada riiklikul tasandil dialoogi kohalike sidusrühmadega. Seminaril saab kuulda ettekandeid nii Keskkonnaministeeriumi, kui ka kohalike omavalitsuste poolt.

Seminarile saab registreeruda: https://forms.gle/p1pW15C9zjRiVM2X6

Rohkem infot krista.kupits@elvl.ee

Päevakava - vaata https://www.elvl.ee/linnapeade-pakt