« Tagasi

Prügi vähendamise ja sorteerimise töörühm pälvis koostöö eripreemia

Innovatsiooniprogrammist sirgus nii käegakatsutavaid lahendusi kui meediakõmu tekitanud katsetusi

Lõppeva nädala teisipäeval, 15. oktoobril esitlesid Innovatsiooniprogrammi läbinud tiimid ministeeriumide ühishoones publikust tulvil Tamme saalis pooleaastase töö tulemusi.

Koostöö eripreemia pälvis prügi vähendamise ja sorteerimise töörühm – tiim ise koondas inimesi väga erinevast valdkonnast, lisaks sellele kaasati lahenduste väljatöötamisse koostööpartnereid kohaliku omavalitsuse tasanditelt, era- ja kolmandast sektorist. Tiim viis läbi mitu erinevat katsetust, mille fookuses olid nii prügitekke vähendamine kui ka tavakodanike innustamine prügi sorteerimisega alustamiseks.

Tiimi kuuluvad Made Saadve, Liisa Mihkla ja Andrus Pirso keskkonnaministeeriumist, Lembe Reiman Harku Vallavalitsusest, Krista Kupits Eesti Linnade ja Valdade Liidust, Merike Koger MTÜ-st Eesti Taaskasutusorganisatsioon, Mari Kalma rahandusministeeriumist, Keit Nestor OÜ-st Paikre ning Merilin Truuväärt innovatsioonitiimist.

Teised seekordse innovatsiooniprogrammi projektid keskendusid väga erinevatele probleemidele. Tunnustuse innovaatilisima lähenemise eest andis žürii liiklusohutuse tiimile, kes katsetas sel sügisel kiiruseületajate ohjamiseks Rahunemispeatust. Suurima potentsiaalse mõjuga projektiks hinnati puude määramise lihtsustamist ning ennetavale abile ümberkujundatavat tööprotsessi Sotsiaalkindlustusametis. Tiim pälvis ka innovatsioonitiimi projektijuhtide eripreemia, millega tunnustati suurimat nihet mõtteviisis programmi vältel.

Programmi jooksul töötati välja ka ettevõtja digivärava kontseptsioon koos ettevõtja digitaalse töölauaga, mis muudaks hõlpsamaks huvipakkuvasse valdkonda sisenemise, riigiga suhtlemise, aruandluse ja oma ettevõtte käekäigul ning kohustustel silma peal hoidmise.

Elektroonse külastajakaardi prototüübi väljaarendanud tiimi eesmärk on tagada nii usaldusväärne ja õigeaegne andmete edastamine riigile, hõlbus sisseregistreerimine ööbijatele kui ka päästa majutusasutused keldritesse kogutavatest paberivirnadest.

Alanud on kandideerimine järgmisesse innovatsiooniprogrammi, mille eesmärgiks on avalike teenuste arendamine kasutajasõbralikumaks inimkeskse lähenemise abil. Programmi kandideerimise tingimused, soovitused ja ajakava leiad Innovatsioonitiimi kodulehelt. Kandideerimise tähtaeg on 1. november.

Helelyn Tammsaar
Projektijuht | Project Manager
Innovatsioonitiim | Public Sector Innovation Team

helelyn.tammsaar@riik.ee
56 800 704
Suur-Ameerika 1 |10129 Tallinn |Eesti
www.riigikantselei.ee/et/innovatsioonitiim