« Tagasi

Rahandusministeeriumi oluline teadaanne seoses COVID-19 investeeringutoetusega

Rahandusministeerium teatab: 

Hea linna ja valla juht

Teavitame teid, et Rahandusministeeriumi jaotatava COVID-19 investeeringutoetuse taotluste esitamise tähtaega on pikendatud 14. detsembrini. Selleks ajaks peavad olema esitatud kõik projektid (nn projektide nimekiri) toetuse saamiseks. Tuletame meelde, et toetuse saamise eelduseks on parima pakkuja väljavalimine. Taotluste alusel koostame ministri käskkirja toetuse andmiseks. Toetuse maksame välja, kui hankeleping või ostuarve on meile esitatud. Hiliseim tähtaeg on 18. detsember. Toetuse saamiseks projektide nimekirja (nn taotlus) ja hankelepingud/ostuarved võib ka kõik koos esitada.

Kui projektide teostamiseks on parimad pakkujad välja valitud, siis soovitame 2-3 projekti kaupa need meile toetuse taotlemiseks esitada. See aitab ära hoida suure koormuse kuhjumist detsembri keskpaika.

Tunnustame 15 KOVi, kes on kõik projektid ära esitanud.

Informeerime teid, et Riigikogu menetlusse võetakse KOFS muudatus, millega plaanitakse 80% netovõlakoormuse piirmäära pikenda 2024. a lõpuni. Alates 2025. a on kavas piirmäära 5 protsendipunkti võrra aastas vähendada kuni jõutakse tagasi 60%-ni 2028. a.

 

Parimat
Sulev Liivik
Rahandusministeerium
KOV finantsjuhtimise osakond