« Tagasi

Raportöör Jan Trei ülesandeks on Euroopa Regioonide Komitee nimel koostada arvamus meedia valdkonnas

Euroopa Regioonide Komitee SEDEC komisjon (sotsiaalpoliitika, haridus-, tööhõive-, teadus- ja kultuurikomisjon) kinnitas Viimsi vallavolikogu liikme Jan Trei raportööriks. Trei ülesanne on komitee nimel koostada arvamus teemal „Meedia digitaalsel kümnendil: tegevuskava".

Euroopa Komisjon on koostanud kava ühtlustamaks toetust audiovisuaal- ja meediasektorile, Trei poolt koostatav arvamus aitab rõhutada kohaliku ja piirkondliku meedia vajadusi kogu Euroopa Liidus majanduse elavdamise, keskkonnasäästlikumaks muutmise ja digitaliseerimise kontekstis.

Euroopa uudismeedia- ja audiovisuaalsektor on olnud COVID-19 pandeemia ajal kodanike teavitamisel ja neile meelelahutuse pakkumisel ääretult olulised.

"Tegevuskavas keskendutakse uudismeedia sektorile (sealhulgas trüki- ja veebiajakirjandus, raadio ja audiovisuaalteenused) ning audiovisuaalsele meelelahutusele – eelkõige kinole, televisioonile, raadiole ja videoülekannetele, samuti videomängudele ja uuenduslikele formaatidele, nagu virtuaalreaalsuse kogemustele. Euroopas soovitakse tugevdada meediat reguleerivate asutuste koostöövõrgustikku, seeläbi tagada lihtsam juurdepääs EL 2021-2027 rahastusele. Samuti meedia andmeruumi loomine eesmärgiga toetada meediaettevõtteid andmete jagamisel ja uuenduslike lahenduste väljatöötamisel. Oma arvamuses keskendun piirkondade ja kohalike omavalitsuste vajadustele meedia taastumise ja ümberkujundamise toetamiseks. Ka kohalikel omavalitsutel on omad meediumid, linna-vallalehed, sotsiaalmeedia, mis aitavad hoida elanikke vajalikes infoväljades," kommenteeris Jan Trei.

Arvamus valmistatakse ette komitee SEDEC komisjonis. Arvamuse esimene arutelu toimub komisjonis veebruaris ja arvamus planeeritakse kinnitada komitee üldkogul mais 2021.

Varasemate aastate jooksul on Euroopa Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmed koostanud komitee nimel 23 arvamust. Jan Trei arvamus saab olema selles loetelus 24. Varasemalt on Trei komitees koostanud arvamuse "Tehisintellekt Euroopa huvides".

Regioonide Komitee arvamused/raportid on poliitikakujundamise sisendiks Euroopa Komisjonile ja Parlamendile ning need avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
 

Foto: Regioonide Komitee Flickr