Regioonide Komitee SEDEC komisjon kiitis heaks Jan Trei raporti digikümnendi meedia valdkonnas

Euroopa Liidu Regioonide Komitee kolmapäevasel SEDECi (sotsiaalpoliitika, haridus-, tööhõive-, teadus- ja kultuurikomisjon) komisjoni koosolekul olid peamisteks teemadeks kohalike ja piirkondlike meediaettevõtete toetamise vajadus tugeva demokraatia tagamise nimel ning piirkondlike haridusvajaduste väljaselgitamise kava. Komisjon kiitis heaks Jan Trei arvamuse digikümnendi meediast.

Viimsi vallavolikogu liige ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei esitas omaalgatusliku arvamuse digitaalse meedia teemal. Ta ütles, et kohalikul uudistemeedial on avalikus elus ja poliitilises arutelus oluline roll, edendades poliitilist arusaamist  ja osalust. Ta kirjeldas sõltumatut kohalikku meediat kui demokraatia selgroogu ühiskonnas. „COVID-19 kriis toob väga selgelt esile vajaduse tugeva ajakirjanduse, kui ühiskonna tasakaalustatud faktipõhise informeerija ja avatud arutelu võimaldava institutsiooni järele. Samas on kriisist tingitud majanduslangus seadnud ohtu meedia vastutusrikka rolli täitmise võimalikkuse. Tugeva ja kvaliteetse ajakirjanduse säilitamiseks kõikidel tasanditel on vaja tugimeetmeid, selleks et tagada eelkõige kohalike ja piirkondlike meediaettevõtete püsimajäämine. Eriliselt tuleb tähelepanu pöörata väikeriikide olukorrale, kus turu väiksusest tingitult on kohaliku ja regionaalse ajakirjanduse eksisteerimiseks vajalike ressursside piiratus eriti kriitiline," rõhutas Trei.

Arvamuse koostamisel on ametlikuks eksperdiks Tallinna Ülikooli meediapoliitika professor Andres Jõesaar.
Arvamuse vastuvõtmine on planeeritud ELi Regioonide Komitee täiskogu istungile maikuus.