« Tagasi

Riigieelarve läbirääkimiste ajakava muudatustest

Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) juhatus esitas volikogule muudatusettepanekud ajakava osas riigieelarve strateegia 2022-2025 ja riigieelarve 2022. a läbirääkimisteks. Läbirääkimiste tõhustamise ja ajakava muudatuste ettepanekud esitas Eesti Linnade ja Valdade Liidule rahandusministeerium.

Rahandusministeerium on teinud ELVL-le ettepaneku muuta RES ja RE ettepanekute esitamise tähtaega 15. novembrilt 15. detsembri peale. Ettepanek võimaldab liidul saada 1 kuu lisaaega RES ja RE ettepanekute esitamiseks. Valitsuskomisjoni ja ELVL esindajate läbirääkimiste koosolek soovitakse tuua märtsikuu asemel veebruarikuusse (15.02).

 

Rahandusministeeriumi ettepanekud:

* Valdkondlikud töörühmad ning Valitsuskomiskoni koosolek toimuvad enne, kui ministeeriumid esitavad RES ettepanekud Rahandusministeeriumile 1. märtsiks. (Idee, et Valitsuskomisjon, kuhu kuuluvad ministeeriumite esindajad, saaks läbi Valitsuskomisjoni kujundada ministeeriumite RES ettepanekuid).

* Soovitakse muutust, et ka ministeeriumid hakkaksid ELVL`le esitama oma läbirääkimiste ettepanekud, plaanid, ootused omavalitsuste suunal (täna on ainult SOM esitanud).

* Lisada kogu eelarve mahtudest parema ülevaate saamiseks läbirääkimiste protokolli ka otseselt KOVidele suunatud järgneva aasta välisvahendite meetmed üldmahtudega.

* Lisada ruumilise elukeskkonna läbirääkimiste töörühm, mis hõlmaks ehitus- ja elamumajandust ning ruumilist planeerimist (riigi poolt tuleb palju arengukavasid, mis vajaks eraldi töörühma. Nt Ehituse pika vaate strateegia).

* RES läbirääkimiste tõhustamise ja ajakava muudatuste ettepanekud eeldavad ka Vabariigi Valitsuse ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu vahelise eelarve läbirääkimiste töökorra muutmist (kinnitatud 17. mai 2019).

„Rahandusministeeriumi ettepanek muuta RES ja RE ettepanekute esitamise tähtaega kuu aega hilisemaks annab liidule kuu jagu aega juurde, et riigieelarve ettepanekuid veel lihvida ning vajadusel pidada nõu veel kohalike omavalitsustega. Rahandusministeerium soovib ka Valitsuskomisjoni ja Liidu esindajate läbirääkimiste koosolekut tuua märtsikuu asemel veebruarikuusse, mis annab liidule parema positsiooni ministeeriumite RES ettepanekute kujundamiseks. Ühtlasi saame anda ministeeriumitele varasema pildi liidupoolsetest ettepanekutest, et ministeeriumid neid võimalusel saaksid arvestada riigieelarve ettepanekute tegemisel ," sõnab Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.

Rahandusministeerium saadab muudetud töökorra projekti liidule tutvumiseks lähiajal.

Ettepanek on veel korraldada täiendav RES 2022-2025 ja RE 2022 läbirääkimiste ideekorje – 25. novembriks esitada täiendavaid ettepanekuid.