« Tagasi

Riik rahastab idavirulaste ideid majanduse elavdamiseks

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) ja Rahandusministeerium toetavad seitset projekti, mille abil saavad Ida-Virumaal tegutsevad asutused kohapealset ettevõtlust elavdada ja mitmekesistada. Kokku jagatakse toetusi üle 2,3 miljoni euro.

 

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on toetuse eesmärk aidata kaasa majanduse edendamisele Ida-Virumaal. „Toetame rahastusega ettevõtluse kasvu ning inimeste tööalaste oskuste arendamist. Läbi selle suureneb kindlasti piirkonna majanduslik potentsiaal, kuna saavad tekkida konkurentsivõimelised firmad ja uued ettevõtmised ning lisandub tublisid ja võimekaid inimesi," sõnas Aab.

RTK elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhi Lauri Alveri sõnul anti Ida-Virumaal tegutsevatele organisatsioonidele üsna vaba voli, milliseid majandust elavdavaid ideid taotlusvooru esitada. „Toetusmeetme loomisel lähtusime sellest, et piirkonnas tegutsevad organisatsioonid teavad ise kõige paremini, millised on nende vajadused ja kuidas oma kodukohta arendada. Andsime taotlejatele vabamad käed ja saime rahastamiseks väga säravaid ideid," ütles Alver. 

Meetmest otsustati rahastada seitset projekti, millest ühe puhul teeb toetuse saaja investeeringuid programmeerimiskooli rajamiseks. Ülejäänud kuue projekti puhul saavad taotlejad oma seniseid tegevusi laiendada, näiteks välja arendada uusi koolitusprogramme.

Esitatud projektikavandites on suur rõhk on idavirulaste digitaalsete oskuste ja ettevõtlusteadmiste parandamisel, mis annab võimaluse luua piirkonnas kõrgepalgalisi ja mitmekesiseid töökohti.

Üks toetust saanud projekt on näiteks SA Narva Loomeinkubaatori Ida-Virumaa innovaatiliste ja ettevõtlike inimeste kasvuprogramm. Selle abil antakse piirkonna elanikele võimalus osaleda nn kiirendprogrammis ning arendada oma digipädevusi ja teadmisi uusmajanduse kohta.

Projekti eestvedaja, Prototroni juht Jana Budkovskaja soovib tuua piirkonda rohkem uusmajanduse kogemusi. „Korraldame juba alates 2015. aastast loomemajanduse üritusi, häkatone, inkubatsiooniprogramme. Nende abil on piirkonda tekkinud kogukond, kes on teadlik iduettevõtlusest, saavad aru digitaliseerimise vajadusest ja alustavad ise uuenduslike tegevustega. Loodame projekti abil kaasata veel rohkem inimesi ning pakkuda neile teadmisi ja tuge, et nendes valdkondades edu saavutada," ütles Jana Budkovskaja.

Toetust saanud projektid alustavad tegevust sel aastal ning viiakse täies mahus ellu järgmise aastal. Projekte rahastatakse Rahandusministeeriumi Ida-Virumaa programmist.