« Tagasi

Tänasest käivitus omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogramm

Arenguprogramm on mõeldud haridusjuhtidele, kes on kohalikus omavalitsuses (sõltuvalt struktuurist) olnud nt haridusosakonna juhataja, haridusnõuniku, -spetsialisti ametis kuni kolm aastat.

Koolitusprogrammi  eesmärgiks on kohalike haridusjuhtide kompetentsi suurendamine haridusvaldkonna strateegilisel planeerimisel, muudatuste juhtimisel ja haridusasutuste juhtide toetamisel.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõuniku Hille Ilvese sõnul on tegemist väga hea algatusega, mille käigus KOV haridusjuhid saavad juurde teadmisi ja oskusi kuidas saada omavalitsuses koostööpartneriks, nõustajaks haridusasutuse juhtidele ja kaudselt ka kogukonnale ning seeläbi kujuneda ühtseks meeskonnaks.

Programmi kandideeris 35 haridusametnikku, kelle hulgast valiti välja 18.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu, SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös valminud omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogramm vältab september 2019 - märts 2020. Selle aja jooksul toimub kuus kahepäevast õppemoodulit, töövarjutamine ning e-õppemoodul. Programmi läbimiseks tuleb kõigil esitada ning kaitsta lõputöö.