« Tagasi

Uudiseid Euroopa Regioonide Komitee 140. täiskogu istungjärgult

Sel nädalal toimus Brüsselis Euroopa Regioonide Komitee täiskoguistung. Täiskogu istungjärk annab liikmetele võimaluse arutada ELi taastepaketti ja pikaajalist eelarvet.
 
Arutelude aluseks on komitee ulatuslik uuring pandeemia mõju kohta ELi piirkondade ja linnade tervishoiule, majandusele ja kogukondadele.
Toome teieni mõningad teemad, millest oli aruteludes juttu.
 
12. oktoobril pidas Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas komitee täiskoguistungil oma esimese kõne „ELi iga-aastane piirkondlik ja kohalik baromeeter" ning esitas sellekohase aruande Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile.
 
See aruanne keskendub pandeemia COVID-19 mõjudele ja osutab ELi piirkondlike ja kohalike omavalitsuste võtmerollile majanduse elavdamisel. Piirkondade ja linnade sissetulek on langenud ligi 10 % ja see paneb avalike teenuste osutamise ohtu. Välja on toodud pandeemia mõju elanikkonna kõige haavatavamale osale.
 
Koos baromeetri aruandega tutvustati täiskoguistungil liikmetele avaliku arvamuse küsitluse tulemusi, mis kinnitavad, et enamus kodanikke usaldab oma kohalikku ja piirkondlikku omavalitsust ning arvavad, et piirkonnad ja linnad peaksid rohkem mõjutama ELi poliitika kujundamist.
 
President Tzitzikostas lõpetas oma kõne sõnadega: „ Et Euroopat üheskoos taaskäivitada, peame tugevdama selle aluseid. Me peame lähtuma lihtsast põhimõttest: otsused tuleb teha kodanikele võimalikult lähedal, kui soovime tõhusaid lahendusi, mis vastavad inimeste vajadustele."
 
Lähemalt SIIN
 
---------------------------------------
 
Saksamaa liidukantsler Angela Merkel arutas 13. oktoobril Euroopa Regioonide Komitee täiskoguistungil komitee liikmetega Euroopa Liidu reageerimist koroonapandeemiale. Ta tutvustas komitee liikmetele ELi eesistujariigi Saksamaa prioriteete, arutles kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli üle Euroopa majanduse taastamisel ning vahetas komitee liikmetega mõtteid Euroopa tuleviku üle.
 
Euroopa linnad ja piirkonnad on COVID-19 pandeemia vastases võitluses jätkuvalt eesliinil. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on pidanud kiiresti reageerima, et toetada kõige haavatavamaid kodanikke ja kohalikke ettevõtteid. COVID-19 kriis on mõjutanud kõiki Euroopa piirkondi, linnu ja kohalikke kogukondi, kuid igaüht isemoodi.
 
Angela Merkel ütles: „Nakatumus koroonaviirusesse Euroopas kasvab ja see on tõsine teema. Me ei tohi unustada, et paljud inimesed on kaotanud selles pandeemias elu. Euroopa vajab kohalike omavalitsuste pühendumist. Ilma pühendumiseta me ei saavuta, mida soovime. Euroopa peab jätkama liikumist võetud suunas. Selleks on meil uus mitmeaastane finantsraamistik ja taastusfond. Oleme veendunud, et äärmuslikes tingimustes on äärmuslikud meetmed vajalikud. Saksamaa eesistumise ajal tahame astuda sammu edasi. See on meie kohus."
 
„Pandeemia on kätte näidanud praeguse kahemõõtmelise, ainult liikmesriikidele ja Brüsselile toetuva Euroopa piirid," jätkas president Tzitzikostas. „Vajame kolmemõõtmelist Euroopa demokraatiat, mille kõik tasandid – ELi, liikmesriigi, piirkondlik ja kohalik tasand – teevad koostööd inimeste heaks ja inimestele lähemal. Me usume Saksamaa juhtpõhimõttesse „Gemeinsam" – „Üheskoos!" . Üheskoos suudame luua toimetulekuvõimelisema, demokraatlikuma, kestlikuma ja inimlikuma Euroopa."
 
Pressiteade SIIN
 
---------------------------------------
 
14. oktoobril, Regioonide Komitee täiskoguistungi kolmandal päeval,  toimus arutelu Euroopa Investeerimispangaga fondide ja majanduse taastamise teemal.
 
Sõna võtsid Euroopa Investeerimispanga president Werner Hoyer ja Euroopa Investeerimispanga asepresident Lilyana Pavlova
 
Arutelus kutsusid Regioonide Komitee liikmed Euroopa Invetseerimispanga juhte üles toetama kohalikke avalikke investeeringuid ning väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid.
 
Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas rõhutas, et kulude kasv ja tulude vähenemine kriisi ajal ohustavad piirkondade ja linnade võimet inimesi kaitsta ja kohalikke ettevõtteid aidata. 2021. aasta tegevuskavaga ühendavad komitee ja EIP oma jõud. Euroopa vajab taastumiseks koostööd ja partnerlust.
 
President Hoyer: „Vastuseks koroonaviiruse pandeemiale on EIP koostanud plaani, millega toetab kõige pakilisemaid piirkondade ja omavalitsuste vajadusi. Oleme heaks kiitnud ligi 25 miljardi euro ulatuses investeeringuid rahvatervise parandamiseks, avalike teenuste tugevdamiseks ja kriisist mõjutatud ettevõtete toetamiseks. Samal ajal peab kriisist taastumine olema ka võimalus kiirendada üleminekut rohelisemale ja jätkusuutlikumale tulevikule, mis ei jäta kedagi kõrvale." 
 
President Hoyer ütles, et Euroopa Investeerimsipangal ja Regioonide Komiteel on igal aastal ühine tgevuskava.
 
Asepresident Pavlova: „Euroopa Invetseerimispank hindab kõrgelt väljakujunenud suhet Regioonide Komiteega ning toetab pühendumisega investeeringuid meie  linnade ja piirkondade taastumiseks kriisist ".
 
Pressiteade SIIN
 
---------------------------------------
 
Toimusid ka arutelud Euroopa Komisjoni nelja volinikuga:
 
12. oktoobril arutlesid komitee liikmed ja volinik Ferreira ühtekuuluvuse teemal
 
Euroopa rohelise kokkuleppe teemal arutleti 13. oktoobril Euroopa Komisjoni juhtiva asepresidendi ja Euroopa rohelise kokkuleppe eest vastutava voliniku Frans Timmermansiga.
 
14. oktoobril toimus arutelu kriisis vastupidavuse ja taastumise üle koos majandusvolinik Paolo Gentiloniga. Sama päeva pärastlõunal oli sotsiaalküsimuste teemaline arutelu koos tööhõive ja sotsiaalõiguste voliniku Nicolas Schmitiga.
 
Arutelude aluseks oli komitee uuring (esimene iga-aastane kohalik ja piirkondlik baromeeter) pandeemia mõju kohta ELi piirkondade ja linnade tervishoiule, majandusele ja kogukondadele.
 
Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP) ütles: „Esimene iga-aastane kohalik ja piirkondlik baromeeter näitab mõningaid valdkondi, kus EL peaks suunama oma toetuse piirkondadele, linnadele ja küladele. See toob esile, kuidas pandeemia suurendab piirkondlikke sotsiaal-majanduslikke lõhesid ning koormab tohutult kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rahandust."
 
Regioonide Komitee 140. täiskogu istungjärgul võeti vastu 25 arvamust.
 
12. oktoobril toimus Regioonide Komitee täiskoguistungi raames 18. Euroopa piirkondade ja linnade nädala (#EURegionsWeek) ametlik avamine, millel osales ühtekuuluvuspoliitika ja reformide volinik Elisa Ferreira.
 
Regioonide Komitee uudised lähemalt kodulehel, mis on leitav SIIT.