Vabariigi Valitsuse ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu töö-, sotsiaal-, ja tervisetöörühma koosolek (10.09)

10.septembril toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja sotsiaalministeeriumi esindajate kohtumine ning eelarveläbirääkimiste töö-, sotsiaal- ja tervisetöörühma koosolek.

Lisaks riigieelarve läbirääkimiste sotsiaalvaldkonna ettepanekute ülevaatamisele oli koosoleku päevakorras sotsiaaltransporditeenuse pilootprojekti tutvustus, eestkoste ja erihoolekandeteenuste järjekorra teemad.

Pärnumaa ühistranspordikeskuse projektijuht Külliki Kübar tegi ülevaate pilootprojekti hetkeseisust ning tutvustas edasisi plaane. Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimise üks lähtealuseid on sotsiaaltranspordi käsitlemine ühe osana ühistranspordist. Lisaks Pärnumaa Ühistranspordikeskusele osalevad pilootprojektis ka Tartumaa ja Kagu Ühistranspordikeskus ning Saaremaa vald.

 „Ühistranspordiga integreeritud ja ühtlaselt korraldatud sotsiaaltransporditeenuse pakkumise tulemusena saavad erivajadustega, hoolduskoormusega  ja toimetulekuraskustest inimesed paremini osaleda igapäevaelus ja tööturul" ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektori kohusetäitja Jan Trei. „Sotsiaaltransport on kohalike omavalitsuste jaoks väga oluline teema ning liiduna on meie jaoks väga tähtis olla pilootprojekti arengutega kursis, et jagada infot ka oma liikmetele. „

„Koostöö ELVL-ga on meile vastastikku tähtis, et sotsiaalkaitse tase  ja panustamine üle riigi ühtlustuks. Sotsiaaltranspordi ühine arendamine on hea näide sellest koostööst," ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Julgustame kohalikke omavalitsusi vaatama meie valdkonna väljakutseid laiemalt ja tegema omavahelist koostööd. Loodame, et omavalitsused ühendavad tulevikus oma jõud ka teiste sotsiaalteenuste korraldamisel ning kaaluvad ühiste sotsiaalametite loomise võimalust regiooniti."

Sotsiaalministeeriumi esindaja Elen Preimann tegi ülevaate arengutest eestkoste valdkonnas, ministeeriumi koostööst Justiitsministeeriumiga sellega seoses ning tutvustas  eestkoste juhendmaterjali ja selle koostamise  protsessi.

Kohtumisel olid esindatud Viru-Nigula vald, Tallinna linn, Harku vald, Järva vald, Tartu linn, Elva vald, Kastre vald ja Lääne-Nigula vald. Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja sotsiaalministeeriumi esindajate järgmine ametlik kohtumine toimub detsembris.