Valitsus otsustas omavalitsuste toetuseks eraldatava 46 miljoni jaotuse

Valitsuskabinet kinnitas eile riigi 2021. aasta lisaeelarve vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused, mille alusel jaotatakse omavalitsustele toetusfondi vahendeid. Samuti kinnitati investeeringutoetuste põhimõtted, mille järgi eraldatakse toetust piirsumma ulatuses vastavalt omavalitsuste esitatud projektidele. Eeldatavasti jõuavad esmased lisavahendid omavalitsuste käsutusse juba aprilli lõpus.

„Oleme lühikese ajaga ette valmistanud abimeetmete tingimused ja jaotuse, kuna piirkondades oodatakse toetust pikisilmi ja rahaline abi on täna hädavajalik," sõnas riigihalduse minister Jaak Aab. „16 miljonit eurot toetusfondist jaotatakse baassumma ja elanike arvu järgi. Ida-Virumaale, kus negatiivsed mõjud omavalitsuste tuludele on olnud suuremad, arvestatakse toetus elaniku kohta 1,5-kordselt."

Toetusfondi eesmärk on leevendada osaliselt tulude vähenemist ja kulude suurenemist. Summast üks miljon eurot on mõeldud õpilaste kodudes internetiühenduse ja digiõppematerjalide kättesaadavuse parandamiseks distantsõppe perioodil, et oleks tagatud õpilaste võrdne ligipääs haridusele. Raha jagatakse kooliealiste laste arvu alusel, omavalitsus otsustab täpsema kasutuse üle ise. Toetusfond jaotatakse valitsuse määrusega, seega on 16 miljonit eurot võimalik ära jagada kohe pärast lisaeelarve jõustumist aprilli lõpus.

Investeeringutoetuse 30 miljonist eurost arvestatakse igale omavalitsusele toetuse piirsumma. Jaak Aabi sõnul on baassuurus omavalitsuse kohta 50 000 eurot, ülejäänud osa jaguneb elanike arvu alusel. „See raha võimaldab linnadel ja valdadel teha oma äranägemise järgi vajalikke investeeringuid – näiteks parandada ventilatsioonisüsteeme, ehitada ja rekonstrueerida hooneid, lammutada vanu hooneid, soetada IT turvanõuetele vastavaid servereid," tõi minister näiteid. Toetuse miinimumsuurus projekti kohta on 30 000 eurot, väikesaartel 10 000 eurot. Omavalitsused esitavad projektide nimekirja hiljemalt 1. detsembriks.

Investeeringutoetuse eesmärk on edendada kohalikku tööhõivet ja majandust. Toetuse piirsummad ja taotlemise reeglid määratakse riigihalduse ministri määrusega, mis jõustub pärast COVID-19 üldmääruse jõustumist eeldatavasti aprilli lõpus.

 

02.04.2021 
Foto: Pexels