« Tagasi

12 omavalitsust alustavad energiakogukondade loomist

20.-21. septembril toimus Hispaanias, Vigo ülikoolis uue projekti EC4RURAL - LIFE Programme avakoosolek. Kümme organisatsiooni Hispaaniast, Eestist ja Belgiast osalevad energiakogukondade projektis „Fostering local engagement for Clean Energy Transition in Rural Areas through Energy Communities" (EC4RURAL), et edendada puhtale energiale üleminekut Euroopa maapiirkondades.

✔ Projekti partnerid:
▪ Universidade de Vigo, projekti juht (ES)
▪ Tartu Ülikool (EE)
▪ Galician Federation of Municipalities and Provinces - FEGAMP (ES)
▪ Eesti Linnade ja Valdade Liit (EE)
▪ Tartu Regiooni Energiaagentuur (EE)
▪ Sapiens Energía (ES)
▪ Eesti Leader Liit (EE)
▪ Espazocoop Unión de Cooperativas Galegas (ES)
▪ Fundación Juana de Vega (ES)
▪ European Leader Association for Rural Development - ELARD (BE)

Eesti omavalitsustest on kaasatud Alutaguse, Elva, Hiiumaa, Järva, Lääne-Harju, Põltsamaa, Rõuge, Saku, Tori, Türi, Viimsi and Viru-Nigula vallad. Kõigi nende valdade peale elab kokku ligi 10% Eesti elanikkonnast.

Hispaania poolelt osaleb projektis 22 omavalitsust. Kahe riigi peale kokku osaleb projektis seega 34 maaomavalitsust. 

1,6 miljoni euro suuruse eelarvega projekti EC4RURAL kaasrahastab 95% ulatuses Life programm ja see viiakse ellu perioodil 2023-2027. Vigo Ülikool Hispaania juhib multidistsiplinaarset konsortsiumi, kuhu kuuluvad Eestist Tartu Ülikool, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Tartu Regiooni Energiaagentuur, Eesti Leader Liit.

Projekti rahastatakse LIFE programmi alla kuuluvast puhtale energiale ülemineku taotlusvoorust (Clean Energy Transition, CET). Projekt algas 1. septembril 2023 ning kestab 4 aastat.

Koostöö tulemusel saavad Eesti ja Galicia maapiirkondade inimesed ja ettevõtted teadmisi ning innustust taastuvenergia lahenduste ja kohalike ühistute loomiseks.

Projekti EC4RURAL eesmärk on aidata süvendada ja muuta suhteid kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning maakogukondade vahel, et aidata kaasa puhta energia üleminekule (CET) Euroopas, tagades samal ajal maapiirkondade ja kohalike sidusrühmade aktiivse osalemise ning tagades, et neid ei jäetaks maha. Projektiga tagatakse, et maakogukonnad oleksid osa puhtale energiale ülemineku protsessidest, mida juhivad elektrit tootvad kogukonnad, ja saavad neist kasu. EC4RURAL soodustab energiakogukondade (REC) loomist omavalitsustes, mis on Euroopas vaatamata oma rikkalikele looduslikele ressurssidele maapiirkonnana ebasoodsas olukorras. Üldised väljakutsed, nagu rahvastiku vähenemine, piiratud juurdepääs põhiteenustele ja tööhõivele, toovad sageli kaasa maaelanike energiavaesuse, mis on tingitud praegustest kõrgetest energiahindadest.


Projekti avaseminar Eestis toimub 9. oktoobril Tallinnas.

Lisainfo:
Reigo Lehtla
ELVL nõunik
Reigo.Lehtla@elvl.ee