« Tagasi

ARVAMUS: Jan Trei: omavalitsuste tulubaasi ümberjagamine ehk Kuidas riik Robin Hoodi teeb

Regionaalpoliitikat ei saa teha omavalitsuste tulubaase omavahel ümber jaotades. Selline lähenemine ei ole ega saagi olla tänapäevane jätkusuutlik regionaalpoliitika.
 
Valitsus plaanib kohalike omavalitsuste (KOV) tulubaasi ümber jagada, kavandades selleks maksusüsteemimuudatusi, millest enne riigikogu valimisi ei räägitud. Uue arvestusvalemi arutamiseks ja eelnõu kooskõlastamiseks anti omavalitsusliidule aega ainult kaks tööpäeva. Sedavõrd suure ja põhimõttelise eelnõu arutamiseks peaks riik ette nägema mõistliku aja, et omavalitsused saaksid eelnõuga tutvuda ja seisukohad kujundada. Kõnealuse eelnõu puhul oli suureks probleemiks ka asjaolu, et selle kohta polnud mõjude (sh finantsmõjude) analüüsi.
 
Eesti linnade ja valdade liit (ELVL) ei kooskõlastanud omavalitsuste maksusüsteemi muutvat seaduseelnõu, sest seda tehakse kiirmenetluse korras ja kohalikke omavalitsusi sisuliselt kaasamata. Eelnõu kohaselt langetab riik omavalitsustele laekuva tulumaksuosa 11,89%-le. Omavalitsustele pandud ülesandeid seejuures ei vähendata. Valemit muudetakse selliselt, et tasandusfondist saaks 8,3 miljonit eurot jagada ümber kehvemini toime tulevatele omavalitsustele.
 
Loe arvamusartiklit Maalehest!

Foto: Pixabay
25.05.2023