« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 17. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,  

aeg kokku võtta selle aasta 17. töönädal. 

 

Esmaspäeval (24. aprillil) leidis aset järjekordne hariduskonverentsi "HaridusLood" korralduskoosolek, luubi alla võeti eelarveteemad. Eesti Linnade ja Valdade Liit koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Ida-Viru Ettevõtluskeskusega korraldavad haridusvõrgu arengukonverentsi "HaridusLood". Konverents toimub 24. novembril 2023 Jõhvi kontserdimajas. Ootame omavalitsuste juhte, poliitikakujundajaid, haridusjuhte ja haridusvaldkonda panustavaid ettevõtjaid ning partnereid meiega kaasa mõtlema, kuidas saame koos kujundada jätkusuutliku haridusvõrgu üle Eesti, mille keskmes oleks hariduse kvaliteet. Infot konverentsi kohta leiab ELVLi kodulehelt, lehekülge täiendame jooksvalt! Korralduskoosolekul osales liidu haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves 

 

Liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal kohtus esmaspäeval Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) idapartnerlusvõrgustiku PLATFORMA koordinaatorite Bella  Tskhelishvili ja Francesco Palaga. Kohtumise teemaks oli CEMRi kutse meie liidule ühineda PLATFORMA võrgustikuga. Täpsustati võimaliku ühinemise tingimusi ja idapartnerlusprojektide läbiviimisega seotud  üksikasju.

 

Teisipäeval (25. aprillil) osalesid sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula ja finantsnõunik Toomas Johanson Pärnus KOV finantsjuhtide ja sotsiaalvaldkonna spetsialistide ühisel seminaril, mille organiseerisid omavalitsuste finantsjuhtide korraldustiim koos Pärnu linna ning Rahandusministeeriumiga. Seminari juhatas sisse Piret Zahkna (KOV finantsjuhtide korraldustiim, Harku valla abivallavanem). Ettekannete teemadeks olid sotsiaalkulude kajastamise vajalikkus versus tegelikkus (Kersti Suun-Deket - Rakvere Linnavalitsus, sotsiaalosakonna juhataja); sotsiaalvaldkonna kulude kajastamine eelarves (Tuuli Varik - Lääne-Nigula Vallavalitsus, sotsiaalhoolekande osakonna juhataja); Tallinna linn (kogemuslugu) (Signe Uustal - Tallinna Sotsiaal- ja tervishoiuamet, eelarve sektori juht); diskussioon - millist eelarvet/infot me vajame?; hooldusreformist üldisemalt (Ketri Kupper - Sotsiaalministeerium, pikaajalise hoolduse arendamise poliitika juht); sotsiaalvaldkonna rahastus (hooldusreform, asendus- ja järelhooldus) (Andrus Jõgi - Rahandusministeerium, nõunik) ning hooldusreformi kulude kajastamine (teenus versus toetus) (Piret Zahkna - KOV finantsjuhtide korraldustiim). Seminari kokkuvõttes leiti, et sellisest kahe valdkonna ühisest seminarist on palju kasu ja seda tuleks ka edaspidi teha.  

 

Haridus- ja noorsoonõunik võttis osa Rae valla 9. hariduskonverentsist „Õpetaja õnn ja vägi". Seekord keskenduti õpetajale, räägiti tööõnnest, füüsilisest ja vaimsest tervisest, aja planeerimisest ja enesearengust. Lisainfo SIIT.  

 

Nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas Kalle Toomet osales Rahandusministeeriumi korraldatud koolitusel „Detailplaneeringute vormistamine planeerijatele". Koolituse teemad olid: planeeringute andmekogu juhendite kasutamine; planeeringu jooniste digitaalsete kihtide hulgas andmete eristamine ning WFS WMS teenuste kasutamine. 

 

Toimus regulaarne Keskkonnaameti KOV-i hommik, millel arutati biojäätmete taaskasutusse suunamise problemaatika üle. Osales keskkonnanõunik Reigo Lehtla. 

 

Kolmapäeval (26. aprillil) võttis valdkonnanõunik osa Keskkonnavaldkonna arengukava 2030 ehk KEVAD maakasutuse ja maatoimingute töörühma kohtumisest.   

 

Õigusnõunik Tiina Üksvärav jälgis Keskkonnaministeeriumi korraldatud veebiseminari „Korduskasutuslahendused avalikel üritustel".  

 

Toimus TalTech KOV ringmajanduse ekspertide töögrupi koosolek. Kohtumise eesmärk oli koguda sisendit kohalike omavalitsuste ringmajanduse valdkonna teekaartide koostamiseks. ELVL poolt osales keskkonnanõunik 

 

Neljapäeval (27. aprillil) kohtus omavalitsusjuhtidega värske regionaalminister Madis Kallas. Minister tutvustas värske valitsuse koalitsioonilepingust neid punkte, mis puudutavad meie linnasid ja valdasid. Lepiti kokku, et kohtumisi tuleb jätkata regulaarselt ning vastne regionaalminister avaldas soovi kohtuda omavalitsusjuhtidega perioodiliselt ka piirkonniti, et hoida tihedat koostööd linnade-valdade ja keskvalitsuse vahel. Minister lubas kohtumisel, et ühtegi piirkonda Eestis ei hüljata ning, et hoiab omavalitsusi puudutavad teemad valitsuse laual aktuaalsetena.   

 

Liidu esindaja Brüsselis osales Euroopa Parlamendi Uuringuteenistuse (EPRS) korraldatud koosolekul, kus kohtusid EPRS üksuse Linking the Levels ja Läti, Leedu ning Eesti esindajad. Kohtumisel olid arutusel koostöövõimalused. 

 

Lõimumisnõunik Einike Uri võttis osa PMN veebinarist "Involving refugees and migrants in integration activities". Arutleti, miks on oluline sisserändajaid kaasata integratsioonitegevuste kavandamisse ning kuidas seda tõhusamalt teha. Samuti, millised on väljakutsed ja lüngad töös sihtrühmadega ning kuidas jõuaks info sisserändajateni kõige paremini. 

 

Kolmapäeval ja neljapäeval toimusid "ESRI päevad 2023 "GIS - geograafia kaudu"". Traditsiooniline iga-aastane Eestimaa Esri kasutajate konverents „GIS – geograafia kaudu" toimus juba 20. korda. Kahel päeval väisas lava üle 30 esineja – kuulati praktilisi kasutuslugusid ning toimusid  tehnilised töötoad erinevate elualade praktikutelt ja tippspetsialistidelt Eestist ja välisriikidest. Tegi oli hea võimalusega viia end kurssi GIS-tehnoloogia arengute ja trendidega. Lisainfot konverentsi ja esinejate kohta leiab SIIT. Konverentsist võttis osa nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas. 

 

Õigusnõunik jälgis Keskkonnaministeeriumi korraldatud veebiseminari, kus tehti ülevaade pakendiseaduse muudatustest.  

 

Reedel (28. aprillil) koguneti taaskord haridusvõrgu konverentsi "HaridusLood" raames, seekord arutati turundus- ja kommunikatsiooniteemadel. Võtsid osa haridus- ja noorsoonõunik ning avalike suhete nõunik.   

 

Toimus R-Klubi initsiatiivgrupi kohtumine, millel arutati edasisi tegevusi ja 6. juuniks planeeritud suurürituse üksikasju. ELVLi poolt osales keskkonnanõunik. R-klubi kohta saab lisainfot SIIT.  

 

Sellel nädalal saabus vastamise tähtaeg järgmistele eelnõudele: 
- ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri käskkirja „Toetuse andmise tingimused valdkondlike digipöörete toetamiseks" eelnõu (25.04.); 
- siseministri käskkirja „Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi rakendamise üldtingimused 2023. aastal" eelnõu (27.04.); 
- sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus perepõhise asendushoolduse edendamiseks (28.04.); 
- ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (28.04.). 

 

Ilusat kevadpüha kõigile!