« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 18. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,  

aeg kokku võtta lõppenud töönädal.  

 

Teisipäeval (2. mail) toimus Pärnus planeerimisseaduse väljatöötamiskavatsuse (VTK) seminar. Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond on tegemas ettevalmistusi planeerimisseaduse (PlanS) väljatöötamiskavatsuse (VTK) koostamiseks. VTK koostamise üheks sisendiks on 2021-2022 läbiviidud PlanS mõjude järelhindamise tulemused. Selleks korraldame seminarid Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Paides ja Pärnus, et tutvustada esialgseid muudatusi, mis on kavas PlanS-i sisse viia. Planeerimisseaduse väljatöötamiskavatsusest loe lähemalt SIIT. Seminarid on seni toimunud 18. aprillil paralleelselt nii Paides kui Tartus, teisipäeval toimus seminar Pärnus, neljapäeval Jõhvis ning viimane seminar toimub eesootava nädala teisipäeval Tallinnas ministeeriumide ühishoones. Seminarist Pärnus võttis osa nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas Kalle Toomet 
 

Veebi teel kogunes haridus- ja noorsootöö ELVLi töörühm, et arutada läbi ELVL ettepanekud 2024.a riigieelarve läbirääkimisteks jm olulised küsimused töörühma vaates. Koosolekul osalesid haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves ja asedirektor Jan Trei 


Haridus- ja noorsoonõunik osales ka õpetaja töö- ja palgakorralduse pilootprojekti VOL2 II grupi 05.05 avaseminari ettevalmistaval kohtumisel. Uus grupp alustas reedel, 5. mail.  


Personalinõunik Anne-Ly Sumre osales KOV inimvara arendamise (IVA) juhtrühma kohtumisel, kus ta andis ülevaate ELVL tegevustest ja plaanidest kohalike omavalitsuste personalivaldkonna ja teenistujate arendamisel. 


Kolmapäeval (3. mail) kogunes Rakvere Riigigümnaasiumis ELVLi ja Vabariigi Valitsuse riigieelarve läbirääkimiste haridus- ja noorsoo töörühm. Arutati Liidu poolt 2024.a riigieelarve läbirääkimistele tehtud kolme põhiettepanekut (märksõnad: koolitoit; õpetajate järelkasv; hoonete energiatõhusus/CO2 meede). Samuti arutati koostöös Haridus-ja Teadusministeeriumiga hariduse ja noortevaldkonna riigieelarve läbirääkimiste tööplaani ning olulisi teemasid, millele sellel aastal koostöös keskenduda. Töörühma koosolekust võtsid osa haridus- ja noorsoonõunik, asedirektor Jan Trei ja finantsnõunik Toomas Johanson.  


Personalinõunik Anne-Ly Sumre eestvedamisel kohtusid  Rae valla võõrustamisel  viie Harjumaa omavalitsuse personalitöö tegijad - esindatud oli Anija, Viimsi, Harku, Lääne-Harju. Rae vallavalitsuse personalijuht Kristi Aru tegi ülevaate oma tööst ja paralleelselt tema ettekandega hargnesid lahti ka teiste kogemused ja praktikad. Teemad olid päris laial skaalal - mentorlussüsteemidest mikrokraadideni, motivatsioonipaketi ja palga kujundamisest kuni tarkvaraprogrammide kasutamiseni. Selliseid piirkondlikke koostöökohtumisi on kavas edaspidigi korraldada, järgmine saab tõenäoliselt olema Võru-; Valga- ja Põlvamaa piirkonnas juunikuus, kus Antsla vallavalitsus on lubanud olla vastuvõtjaks.   


Neljapäeval jälgis liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal Brüsseli Majandusfoorumit, mis on Euroopa Komisjoni iga-aastane majandussündmus.  Kõrgetasemelised esinejad ja osalejad arutasid, kuidas saaksime ülemaailmsete pingete ja nappide ressursside taustal luua Euroopa jaoks uue konkurentsivõimelise mudeli. Üheks emotsionaalsemaks debatiks kujunes "Sularahata tulevik Euroopas". 


Nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas võttis osa taastuvenergia nõukoja koosolekust. Fookusteemasid oli seekord kaks:  
1. Meretuuleenergia ja salvestuse toetusmeetme vajalikkuse analüüs ning  
2. Artikkel 122 tulenev EL Nõukogu määrus taastuvenergia projektide kiirendamiseks 
PS! 8. maini saab anda tagasisidet riiklikule energia- ja kliimakavale (REKK). Leitav SIIT (failinimi: REKK 2030 ajakohastamise kavandi tööversioon aprill 2023 avalikule konsultatsioonile.pdf).  

 

Samal päeval hiljem osales ta ka Minuomavalitsus.ee liikuvuse hindamiskriteeriumite muudatusi arutaval kohtumisel Rahandusministeeriumi esindajatega.  

 

Keskkonnanõunik Reigo Lehtla osales LIFE IP CleanEST juhtkomisjoni korralisel koosolekul, mis toimus Lüganusel. 

 

Neljapäeval (4. mail) oli liidu haridus- ja noorsoonõunik kutsutud Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) aastakonverentsile "Mida on õpetajal õnneks vaja?" Pärnusse. Konverentsipäeva teemaks oli "Õpetaja toetamine ja mentorlus"; mis sisustati koostöös Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudiga. Olukorras, kus Eestis on suur õpetajate puudus ja ametisse astunud õpetajad lahkuvad haridusasutustest (esimese nelja aastaga 50%), on oluline hea keskkonna loomine ja tööõnne tagamine. Sestap tulid konverentsipäeval arutlusele sellised teemad nagu:  
- kuidas säilitada enda vaimset heaolu, olla õnnelik ja leida tasakaalu muutuvas õpikeskkonnas (traditsiooniline vs digikeskkond);  
- kuidas saaksid õpetajad luua üksteisele toetavat koostöö keskkonda, lahendada keerukaid õpisituatsioone samal ajal ka endasse vaadates ja enda jaoks aega leides;  
- märka ja uuri, kuula ja õpi, mida saab riik veel ära teha ja kuidas koolijuht saab toetada õpetajate rõõmsat olemist oma ametis.  

 

Arendusnõunik Ott Kasuri ning nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas osalesid Rahandusministeeriumi korraldatud riigihangete strateegiapäeval, kuhu olid oodatud osalema nii pakkujaid kui ka hankijaid. Ministeerium on koostöös oma partnerorganisatsioonidega (Riigikantselei, Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Sotsiaalministeerium) koostanud riigihangete valdkonna strateegiliste põhimõtete dokumendi, mis on kavas esitada selle aasta juunis Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks. Strateegiapäeval toimus paneeldiskussioon uue mõtteviisi rakendamise teemal ning kõigil osalejatel oli võimalus kaasa rääkida ning anda enda panus väärtuspõhiste riigihangete kultuurile Eestis.  

 

Keskkonnanõunik Reigo Lehtla võttis osa keskkonnavaldkonna arengukava eelnõu ja selle mõjude hindamise aruande avaliku arutelu kohtumisest. Täpsema info leiab Keskkonnaministeeriumi veebilehel: https://envir.ee/kevad 
 

Lõimumisnõunik Einike Uri kohtus UNHCR (ÜRO Pagulasamet) Põhja- ja Baltimaade esindajate Karolis Žibase ja Kari Käsperiga, et arutada  koostöövõimalusi. 


Toimus R-Klubi initsiatiivgrupi töökoosolek, ELVL poolt osales keskkonnanõunik. 


Reedel (5. mail) leidis aset koostööseminari pilootprojekt VOL2 (teine grupp) „Õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamine" Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Seminaril osalesid KOV tiimid, mentorid, ning tutvustati ka eksperte. Irja Rae Figure Baltic Advisory´st tegi ülevaate õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamisest strateegilise personalijuhtimise osana; õpetajate töö ja palgakorralduse kaasajastamisest ning muutuste juhtimise ABC-st rääkis kommunikatsiooni ja muudatuste juhtimise ekspert Argo Kerb. Lisaks andis ülevaate Tervishoiukõrgkooli koostööst KOVidega ja koolis õpetatavate erialade töötajate töö- ja palgakorralduse väljakutsetest Tervishoiukõrgkooli rektor Ulla Preeden. Pilootprojekti teise gruppi kuuluvad sel korral Kambja vald, Kose vald, Märjamaa vald, Narva linn, Otepää vald, Valga vald ning Võru vald.  
 

Asedirektor Jan Trei viibis reedel Ungaris Veszpremi linnas, kus toimus Euroopa Regioonide Komitee SEDEC (Sotsiaalpoliitika-, hariduse-, tööhõive-, teadusuuringute- ja kultuuri) komisjoni istung. Veszprem on EL 2022 kultuuripealinn. Asedirektor kohtus Veszpremi linnapea Gyala Porgaga ning arutati kultuurivaldkonna ning võimalikke piiriüleste koostööprojektide koostöökohti. 2023. a EL kultuuripealinn on Tartu linn.   


Neljapäeval ja reedel toimus Nelijärvel aga sündmusteenuste seminar, millest võtsid osa IKT projektijuht Katrin Rajamäe ning IKT spetsialistid Kaimo Käärmann-Liive ning Kaupo Kase. Seminari esimesel päeval räägiti käimasolevates projektidest ja juba saavutatud eesmärkidest ning nendega kaasnenud võludest ja valudest. Teisele päevale planeeriti koolitus, mille teemaks oli: "Meeldejääva ja eduka sündmuse toimimise protsess  – motivatsioonist ja aju arengust, mälu- ja tähelepanutehnikatest"- koolitajaks Tauri Tallermaa.  


Sellel nädalal saabus vastamise tähtaeg ühele eelnõule: 
Raamatupidamise seaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus (06.05.).  


Tegelikult oli aga eelnõusid, kus ütlesime oma sõna sekka, veel. Kahetsusväärsel kombel aga ei kaasatud ELVLi eelnõusid saates esmalt kooskõlastajate ringi ning andsime oma sisendi sellegipoolest nii maksuseaduste muudatuste eelnõule kui ka relvaseaduse eelnõule. Meie mõlemad tagasisided leidsid kajastust ka meedias.  
Loe ERRi kajastusi meie tagasiside kohta maksuseaduste muudatuste kohta SIIT ning relvaseaduse kohta SIIT.  

Maksuseaduste muudatuste eelnõu kohta saatsime välja ka pressiteate, mida saab lugeda meie kodulehelt. 
 

1. juulil peab omavalitsustel olema selge, kes nende elanikest vajab hooldekodukohta, kes koduhooldust või muud teenust, ning algab riigi toel selle eest maksmine. Palju suurema murega vaatavad omavalitsused aga järgmist aastat. Sel teemal ilmus Maalehes sel nädalal ka suur lugu, mida saab lugeda SIIT 
 

Regionaalminister Madis Kallas saatis reede õhtupoolikul Eesti Linnade ja Valdade Liidule tulumaksu seaduse muutmise eelnõu, millele oodatakse tagasisidet 9. mai tööpäeva lõpuks. See tähendab, et omavalitsustel on aega kaks tööpäeva, et eelnõu läbi töötada. Sõnasin oma kommentaaris Delfile, et see on liidu hinnangul liiga lühike aeg. Rohkem saab selle kohta lugeda SIIT.   

 

Kaunist pühapäeva kõigile!
Veikko Luhalaid 
ELVL asedirektor

Foto:
ELVLi ja Vabariigi Valitsuse riigieelarve läbirääkimiste haridus- ja noorsoo töörühma kohtumine Rakvere Riigigümnaasiumis