« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 28. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,  

võtame taaskord kokku möödunud töönädala. Järgmisest nädalast teeme nädala kokkuvõtetes ka lühikese pausi.  

 

Esmaspäeval (10. Juulil) kohtus R-Klubi toimkond, et arutada edasisi R-Klubiga seonduvaid plaane. R-Klubi otsustas tulla kohale ka Arvamusfestivalile Paidesse! Rohkem infot R-Klubi kohta leiab meie kodulehelt www.elvl.ee/r-klubi. Klubi toimkonda kuulub liidu keskkonnanõunik Reigo Lehtla 

 

Liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal osales Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) seminaril "Access to EU Funds", kus Prantsuse, Hispaania ja Hollandi omavalitsusliitude eksperdid jagasid oma teadmisi, kuidas Euroopa Liidu rahastusfonde õigesti ja otstarbekalt kasutada ja kuidas riigisisesed võrgustikud projekte läbi viivad. 

 

Teisipäeval (11. juulil) leidis aset ELVLi juhatuse koosolek. Juhatuse koosoleku päevakorras oli omavalitsuste tulubaasi ümberkorraldamise arutelu. Asedirektor Jan Trei ja finantsnõunik Toomas Johanson tutvustasid Regionaal-ja Põllumajandusministeeriumi ettepanekuid omavalitsuste tulubaasi ümberkorraldamiseks.  Ministeerium ootab liidu ettepanekuid liidult omavalitsuste tulubaasi, toetus- ja tasandusfondi ning kohalike maksude kehtestamisest. 

 

Lidu esindaja Brüsselis osales teisipäeval CEMRi idapartnerlusvõrgustiku PLATFORMA seminaril "Education on Decentralised Cooperation". Üritus oli pühendatud Euroopa kohaliku solidaarsuse kampaaniale, mille eesmärk on innustada linnu ja piirkondi kõikjal maailmas tegema rahvusvahelist koostööd.  Sama päeva pärastlõunal jälgis liidu esindaja Brüsselis OECD haridusteemalist veebikonverentsi "Unleashing potential of digital technologies for education"(Digitehnoloogia potentsiaali kasutuselevõtmine hariduses). 

 

Kolmapäeval (12. juulil) osalesid IKT projektijuht Katrin Rajamäe ja IKT spetsialist Kaimo Käärmann-Liive lähedase kaotuse sündmusteenuse sünkroniseerimise teemalisel koosolekul.    

 

Neljapäeval osales liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal Regioonide Komitee  territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja EL-i eelarve komisjoni (COTER) kohtumisel huvigruppidega. Teemaks oli EL-i ühtekuuluvuspoliitika tulevik peale aastat 2027, sel teemal on komisjon ette valmistamas raportit ja kohtumisel kuulas raportöör partnerite seisukohti, et neid raportis kaasata. Koosolekut juhatas COTER komisjoni president Emil Boc (RO), kes rõhutas, et niikaua kui meil on ühtekuuluvuspoliitika, niikaua on meil ühtekuuluv Euroopa. Järgmise rahastusperioodi ühtekuuluvuspoliitika peab olema  rahastuse taotlejatele lihtsam, olemas konkreetsed reeglid igale kategooriale eraldi. Ühtekuuluvuspoliitika on peamine investeerimisinstrument, mis peab hoolitsema sotsiaalsete aspektide eest nagu haridus, kultuur, majandus, pöörates rohkem tähelepanu piirkondadele. Peab kaduma linnadel ja maapiirkondadel vahetegemine. Maapiirkonnad ei vaja vaid põllumajanduse arendamist. Ühtekuuluvuspoliitika peab toimima kõigi liikmesriikide ja kõigi piirkondade jaoks ühtemoodi. Kohtumisel arenes huvitav debatt, Huvigrupid ootavad, et uue perioodi ühtekuuluvuspoliitika  oleks arusaadavam, konkreetsete reeglitega, arvestama kohalike vajadustega, olema efektiivne, usaldusväärne, nähtav ja kaasav. 

 

Toimus rahvusvahelise POWERPOOR alliansi arutelukoosolek. POWERPOOR oli Horizon programmi projekt mille raames tegeleti energiavaesuse vähendamise küsimustega. Eesti poolt osales projektis partnerins Eesti Korteriühistute Liit EKÜL, kaasa lõid ka Tartu Regiooni Energiaagentuur TREA ja ELVL. ELVL-poolne kontaktisik on keskkonnanõunik Reigo Lehtla. 

 

Saaremaa vald on huvitatud osalemisest ESF+ toetatavas tegevuses „Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel", sh tunneb huvi partnerluslepingu sõlmimise vastu. Teabevahetuseks Saaremaa vallavalitsuses ja kogemuste vahetuseks Sõmera majutuskeskuses töötas lõimumisvaldkonna nõunik Einike Uri neljapäeval ja reedel Saaremaal. Kaugtöö eesmärk on võrgustiku töö korraldamine, valdkondliku info kogumine, kogemustest ja parimast praktikast õppimine. Täname Saaremaa abivallavanem Riina Allikut ning Piret Tennot, Piret Stepanovat ja Maarika Naagelit sotsiaalosakonnast sooja ja inforikka vastuvõtu eest. 

 

Kaunist nädalavahetust!  
Veikko Luhalaid 
ELVL tegevdirektor 

 

Foto: Juhatuse koosolek 11.07.2023