« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 38. nädala kokkuvõte

Head kolleegid 

 

aeg võtta kokku üks sisutihe töönädal.  

 

Esmaspäeval (18. septembril) külastas Liidu bürood delegatsioon Moldovast, kelle Eesti visiidi eesmärk oli teha üks õppereis IKT teemadel. Delegatsiooni kuulusid esindajad Moldova majandusarengu- ja digitaliseerimisministeeriumist,  infrastruktuuri ja regionaalarengu ministeeriumist, ettevõtlusarenduse organisatsioonist ning ka viie Moldova regiooni kohalikud esindajad. Tegevdirektor Veikko Luhalaid ja arendusnõunik Ott Kasuri tegid põhjaliku ülevaate ELVLi prioriteetidest, parimatest praktikatest, digilahendustest ning suhtlusest välispartneritega.  

 

IKT projektijuht Katrin Rajamäe-Soosaar ja IKT spetsialist Kaimo Käärmann-Liive osalesid aga Rahvastikuregistri konverentsil, kus tegid ettekande lähedase surma sündmusteenusest.  

 

Aset leidis ka perioodiline R-Klubi toimkond, kus arutati järgmise omavalitsusjuhtidele mõeldud ühisürituse korraldamisega seonduvat. R-Klubi toimkonna tööst võtab osa keskkonnanõunik Reigo Lehtla. R-Klubi kohta saab lugeda meie kodulehelt.

 

Personalinõunik Anne-Ly Sumre kohtus Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonnaga, teemaks oli ATSi muudatuste väljatöötamise kavatsuse eelnõu kommunikatsioon ja ühised puutepunktid riigi ja kohalike omavalitsuste personalivaldkonna vahel. 

 

Teisipäeva (19. septembril) hommikul leidis aset erakorraline juhatuse koosolek. Arutati läbi senised seisukohad, millega minna 2024. a riigieelarve läbirääkimiste Valitsuskomisjoni koosolekule.  Juhatuse koosolekul osalesid lisaks minule tegevdirektor, asedirektor Rait Pihelgas ja finantsnõunik Toomas Johanson.  

 

Kohe pärast juhatuse koosolekul suundutigi ministeeriumide ühishoonesse, kus toimusid Valitsuskomisjoni ja ELVLi riigieelarve strateegia 2024-2027 ja riigieelarve 2024 läbirääkimised. Koosolekul tõdesid liidupoolsed esindajad, et omavalitsuste silme ees terendavaid murekohti on rohkem kui riigi poolt pakutavaid lahendusi. Üheks neist on riigi sõnum omavalitsuste autonoomia laienemise kohta. Paraku pole tänases keerulises majandusolukorras tegu finantsvabadusega, vaid pelgalt riigi poolt pandud kohustuste täitmisega. Liidu poolt avaldatud pressiteadet saab lugeda meie kodulehelt. Lisaks Liidu läbirääkimiste delegatsioonile osalesid kohtumisel kohapeal ka tegevdirektor Veikko Luhalaid ja finantsnõunik, veebi teel ka Liidu asedirektorid.  

 

Teisipäeval toimus ka Siseministeeriumi ja ELVLi siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse valdkonna töörühma koosolek. Koosoleku tööst võtab osa sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula 

 

Veebi teel korraldasime finantsnõuniku eestvedamisel finantsseminari omavalitsuste finantsvaldkonna spetsialistidele. Seminari saab järgi vaadata SIIT 

 

Esmaspäeval ja teisipäeval viibis kultuuri, haridus- ja noorsootöö nõunik Angela Saksing õppekäigul Lätis. 

 

Kolmapäeval (20. septembril) võttis sotsiaalvaldkonna nõunik osa vanemaealiste vägivalla teemalisest seminarist, mida korraldasid Tallinnas ministeeriumide ühishoones justiits- ja siseministeerium. Seminar vaatas sisse vanemaealiste ja vägivalla teemale, andis võimaluse kuulata erinevate spetsialistide vaadet nende tänaste tegemiste, väljakutsete ja heade kogemuste kohta ning andis võimaluse koos mõelda, kuidas edasi minna nii, et vägivald vanemaealiste suhtes liigub väheneva trendi suunas. 

Kultuuri, haridus- ja noorsootöö nõunik osales Rahvaraamatukogude Nõukogu koosolekul.  

 

Liidu esindaja Brüsselis osales OECD seminaril "An evidence-informed education: Empowering schools and policy institutions through a culture of research engagement". OECD haridusseminarid on järelvaadatavad siin: Webinars - See the data, hear the experts! (oecdedutoday.com) 

 

Neljapäeval (21. septembril)  osales personalinõunik Viljandi- ja Järvamaa personalispetsialistide koostöökohtumisel Viljandi vallavalitsuses, teemaks olid väljakutsed kohalike omavalitsuste personalitöös ja ühiste kogemuste jagamine. 

 

Reede (22. septembri) hommikul kogunes Liidu juhatus erakorraliselt, et vaadata koos üle riigieelarve läbirääkimiste kohtumise protokoll ning kujundada oma arvamus. Koosoleku valmistasin ette koos finantsnõunikuga.

 

Personalinõunik kohtus Heateo Haridusfondiga kaardistamaks KOVi personalitöö rolli munitsipaal haridusasutuste juhtide värbamisel, arendamisel ja tagasisidestamisel. 

Neljapäeval ja reedel toimus Rae vallas, Kindluse Koolis Eesti VIII Omavalitsuspäev. Selle aasta Omavalitsuspäeva teemaks oli „Andmepõhine juhtimine – kood eduka omavalitsuseni" ning see on pühendatud Eesti Vabariigi 105. sünnipäevale. Kohaletulnuid tervitas teiste seas ka Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse aseesimees, Rakvere Linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami. Avapäeva teine pool koosnes aga töötubadest. Paneelarutelust teemal "Tark omavalitsus – teadmussiire, IKT ja poliitika kujundamine. Väljakutsed ja tuleviku suundumused" võtsime osa mina ning Liidu juhatuse liige, Saue vallavanem Andres Laisk. Arutelus pealkirjaga "Andmebaaside haakuvus: riik ja kohalik omavalitsus; kohaliku omavalitsuse andmebaaside sidusus ja kohalike omavalitsuste vaheline koostöö;  probleemid, ressursi olemasolu ja kaardistamise vajadus." analüüsis olukorda aga ELVLi IKT riigieelarve läbirääkimiste töörühma esimees ja Viljandi Vallavolikogu aseesimees Kaupo Kase. Omavalitsuspäeva kava ja lisainfo leiab SIIT.  

 

Teisipäevast nädala lõpuni viibis IKT projektijuht Katrin Rajamäe-Soosaar aga Roostal, kus toimusid kõrgemad küberkaitse kursused.  

 

Alustasime sel nädalal intervjuude läbiviimist lõimumisnõuniku ametikohale kandideerinutega.  

 

Keskkonnanõunik Reigo Lehtla viibis suure osa töönädalast aga hoopis Hispaanias, Vigos, kus lükati käima uus projekt EC4rural - LIFE Programme partnerite kohtumisega. 
✔ Projektil on 10 partnerit Hispaaniast, Eestist ja Belgiast: 
Universidade de Vigo, projekti juht (ES) 
▪ Tartu Ülikool (EE) 
Galician Federation of Municipalities and Provinces - FEGAMP (ES) 
▪ Eesti Linnade ja Valdade Liit (EE) 
▪ Tartu Regiooni Energiaagentuur (EE) 
Sapiens Energía (ES) 
▪ Eesti Leader Liit (EE) 
Espazocoop Unión de Cooperativas Galegas (ES) 
Fundación Juana de Vega (ES) 
European Leader Association for Rural Development - ELARD (BE) 
Projekti rahastus saadi LIFE programmi alla kuuluvast puhtale energiale ülemineku taotlusvoorust (Clean Energy Transition, CET) pärast tihedat rebimist teiste tugevate taotlustega. Projekt algas 1. septembril 2023 ning kestab 48 kuud. 
Koostöö tulemusel saavad Eesti ja Galicia maapiirkondade inimesed ja ettevõtted teadmisi ning innustust taastuvenergia lahenduste ja kohalike ühistute loomiseks. 

 

Sel nädalal liitus liidu bürooga mõneks ajaks ka praktikant Markus Veia, kes õpib kolmandal kursusel Tallinna Ülikoolis riigiteadusi. 

 

Sellel nädalal saabus vastamise tähtaeg järgmistele eelnõudele: 

  • haridus- ja teadusministri määruse „Kodulähedase algkooli pidamist soodustava toetuse eraldamise tingimused ja kord 2024. aastal" eelnõu (19.09.); 

  • kultuuriministri 14. oktoobri 2022. a määruse nr 17 „Riigieelarvest etendusasutuste toetamise tingimused ja kord" muutmise määruse eelnõu (20.09.); 

  • regionaalministri määruse „Ülemineku mõjude leevendamiseks Ida-Viru kohalike omavalitsuste investeeringuteks toetuse andmise tingimused ja kord" eelnõu (21.09.). 

 

Kaunist nädalavahetust ja ilusat algavat sügise algust!    
Jan Trei 
ELVL asedirektor tegevdirektori ülesannetes 


Foto: Moldova delegatsioon Liidu büroos