« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liit esitas loodavale võimuliidule ettepanekud omavalitsuspoliitika kujundamiseks

Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVLi) tegi pöördumises parlamenti valitud ning valitsuskoalitsiooni läbirääkimistel osalevatele erakondadele ettepaneku kajastada valitsusliidu programmis omavalitsuspoliitika põhisuunad ja arenguväljavaated. Pöördumises rõhutatakse, et Eesti riik on tugev siis, kui on tugevad linnad ja vallad.

ELVL tõi pöördumises välja erinevaid ettepanekuid tulubaasi suurendamiseks, mis peaks tagama omavalitsuste majanduslikult suurema iseseisvuse oma otsuste tegemisel, olgu selleks eraldatava tulumaksumäära tõstmine või kohalike teede rahastamise suurendamine nii, et see vastaks ka tegelikele vajadustele.

„Peame lisaks finantsküsimustele väga oluliseks, et uus võimuliit mõtleks muuhulgas riikliku haridustöötajate koolitustellimuse suurendamisele ning arutaks ka muid haridusvaldkonna teemasid nagu koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuse ning huvitegevuse ja huvihariduse toetuse suurendamine, samuti riigipoolse koolilõuna toetuse suurendamine ja lasteaedade toidukulu kompenseerimine," kommenteeris Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Mihhail Kõlvart.

Pöördumises rõhutati, et loodav valitsus ei vaataks mööda üldhoolduse reformist tulenevate ülesannete elluviimiseks tagatavast rahastusest sellisel kujul, et kohalikud omavalitsused saaksid kaetud oma tegelikud kulud. Sotsiaalvaldkonna teemadest on linnadele ja valdadele oluline ka toimetulekupiiri sidumine elatusmiinimumiga.

Linnade ja valdade sooviks on ka kohalike omavalitsuste reservi moodustamine erinevates kriisisituatsioonides (Ukraina sõjapõgenikud, kõrgenenud kuludega toimetulek jne) tekkivate ettenägematute kulude katmiseks, KOVi hoonete energiatõhususe suurendamise toetamine, sotsiaalmajade ja -eluruumide rajamise toetamine. Samuti on Liit oma kirjas välja toonud, et tuleks taastada jäätmeseaduses kohalike omavalitsuste keskne jäätmemudel ja mahtu nõudvate jäätmete taaskasutamise toetamine. „Usume, et Eesti parlamendierakondadel on mõistmist ja ühist tahet ületada poliitilisi barjääre, riigimehelikult läbi arutada ja teha sisulist koostööd omavalitsustega, kokku leppida Eesti tänasele olukorrale vastavas mõistlikus halduskorralduses ja regionaalarengu küsimustes," lisas Kõlvart.

22.03.2023