« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liit: mootorsõidukimaks karistab maapiirkondades elavaid inimesi

Omavalitsuste katuseorganisatsioon Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) ei kooskõlastanud mootorsõidukimaksu seaduseelnõu väljatöötamiskavatsust (VTK). ELVL leiab, et mootorsõidukimaks karistab suures osas neid inimesi, kes on teinud otsuse elada väljaspool linnu, hoiavad elus maakohti ja külasid ning panustavad seeläbi Eesti julgeolekusse.

„Paraku ei pidanud Rahandusministeerium vajalikuks kaasata Liitu väljatöötamiskavatsuse eelnõu kooskõlastajate hulka, ehkki kõnealune teema mõjutab nii otseselt kui ka kaudselt kohalikke omavalitsusi. Dokumendis on rahaliste mõjude analüüs puudulik ning väljatöötamiskavatsusest ei nähtu, et riik jagaks mootorisõidukimaksust kogutavaid tulusid omavalitsustega, kuigi mõju linnade-valdade majanduslikule olukorrale on ilmselge," kommenteeris Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Mihhail Kõlvart.

ELVL leiab, et mootorsõidukimaks ei täida esitatud kujul oma eesmärki, maksu kehtestamisel saadavate võimalike rahaliste vahendite kasutamine on umbmäärane, samuti halvendaks lisamaksustamine maapiirkondades elavate inimeste nii majanduslikku kui ka olmelist olukorda. See omakorda mõjutab oluliselt nii põllumajandus- kui teiste piirkondlike tootjate konkurentsivõimet, tõstab kõigi teenuste hinda ning aitab kaasa maapiirkondade tühjenemisele.

VTK-s selgitatakse, et maks kehtestatakse selleks, et inimesed hakkaksid kasutama rohkem ühistransporti ja alternatiivseid liikumisviise. Ühistranspordi arendamine on kohalike omavalitsuste ülesanne, mis tähendab, et riigi poolt kõnealuse maksu kogumine avaldab olulist mõju omavalitsuste ülesannete täitmisele ning toob kaasa suuremahulisi kulutusi, nt vajaduse soetada juurde ühissõidukeid, suurendada veomahtu, avada täiendavaid liine jne. „On piirkondi, kus ei olegi muud võimalust kui sõita autoga. Automaksu teemal võiks arutelu pidada, kui riik annaks signaali, et osa ressurssi läheks ka ühistranspordi edendamisele ning seeläbi inimeste julgustamisele ühistransporti kasutama. Seniks ongi tegu pelgalt riigieelarve lappimisega," lisas Kõlvart.

Väljatöötamiskavatsuses väidetakse, et antud hetkel puudub mootorsõidukimaksu reguleeriv seadus. See väide on eksitav, sest kohalike maksude seadusega on antud kohalikele omavalitsustele võimalus kehtestada mootorsõidukimaks. Mootorsõidukimaksu kehtestamine riikliku maksuna aga vähendab kohalike omavalitsuste finantspaindlikkust.

Maksuobjektid on ka omavalitsuste omanduses olevad ja nende poolt avalike ülesannete täitmiseks vajalikud mootorsõidukid, millele lisanduvad ka omavalitsuste (osalusega) äriettevõtete (nt veemajanduse, jäätmekäitluse või transpordiettevõtted vms) mootorsõidukid. Samas ei näe VTK ette, et riik jagaks mootorisõidukimaksust kogutavaid tulusid omavalitsustega.

ELVL-i vastuskiri on leitav eelnõude infosüsteemist.

ELVL pressiteade
21.08.2023
Foto: Pexels