« Tagasi

ELVLi külastas Gruusia delegatsioon

Eesti Linnade ja Valdade Liidul käis külas Gruusia delegatsioon, kuhu kuulusid omavalitsuste (muuhulgas ka kuus linnapead) ja digiteemadega tegeleva ministeeriumi esindajad. Delegatsiooni visiidi eesmärk Eestis oli saada ülevaade e-riigist üldiselt, kuidas on korraldatud riigi ja omavalitsuste koostöö ning kuidas toimetatakse linnades ja valdades innovatsiooni, IT arendamise ja e-teenuste loomisega ja kodanikega suhtluse efektiivsemaks muutmiseks. Samuti tunti huvi, kuidas omavalitsused hindavad oma kodanike rahulolu omavalitsuste tööga ning kas ja kuidas seda teadmist kasutatakse töö parendamiseks ning kuidas omavalitsused omavahel koostööd teevad. Meie tutvustasime külalistele muuhulgas ka liidu tööd ning kuidas toetame omavalitsustevahelist koostööd ning esindame linnade ja valdade ühiseid huve.
Külas käidi ka Tallinna Linnavalitsusel ja Tartu Linnavalitsusel ning tutvuti nende tegemistega.