« Tagasi

ELVLi rahanduse ja maksupoliitika riigieelarve läbirääkimiste töörühma esimeheks valiti liidu juhatuse liige ja Saue vallavanem Andres Laisk

Kolmapäeval (30. augustil) aset leidnud liidu rahanduse ja maksupoliitika riigieelarve läbirääkimiste töörühma koosolekul valiti uueks töörühma esimeheks liidu juhatuse liige ja  Saue vallavanem Andres Laisk. Töörühma koosolekul arutati põhjalikult ka KOV tulubaasi ümberkorraldamise muudatusi ning Liidu juhatuse poolseid seisukohti.

Regionaalministeeriumi KOV tulubaasi muudatusi tutvustasid ministeeriumi esindajad Andrus Jõgi ja Sulev Liivik. Esimeseks punktiks oli muudatus, et pidurdada omavalitsuste tulukuste erinevuse kasvu. Ministeeriumi esindajad andsid signaali, et kuna riigieelarve lubatud defitsiit (kuni 3 %) SKPsse on lubatust suurem, siis lähiaastatel omavalitsuste tulubaasi täiendavaid vahendeid ei ole võimalik suunata. Valitsuskoalitsiooni soov on olemasolevate vahendite baasil vähendada regionaalset ebavõrdsust ja anda juurde raha väiksema tulubaasiga omavalitsustele.

"15 miljoni euro ulatuses vaesuse ümberjaotamisega globaalsete trendidega vastupidist regionaalpoliitikat ajada on sama naiivne, kui loota Emajõge fööniga vastupidi voolama ja soojemaks saada. Me ei toeta sellist pseudopoliitikat. Lisaväärtust tuleb otsida majanduskasvust, töökohtadest ja investeeringutest," kommenteeris Saue vallavanem, ELVLi juhatuse liige ning värske rahanduse ja maksupoliitika töörühma esimees Andres Laisk.

Arutelu all oli ka ministeeriumi ettepanek luua otsene side omavalitsuste tulubaasi ja seal asuvate töökohtade vahel. Omavalitsuste esindajad tõid siin aga välja võimaliku teatud konflikti - nimelt võetakse ära täna ja määramatus tulevikus on lootust täiendavale tulule ehk räägitakse sisulisest tulu vähendamisest. Põhjalikult oli kõne all ka KOVide maamaksu autonoomia suurendamine, samuti võimalus võimaldada KOVidel kehtestada uusi makse ja jätkata tetuste tõstmist toetusfondist tulubaasi.

,,Uus valitsuskoalitsioon on lubanud suurendada kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat ja suuremat paindlikkust kohalike maksude kehtestamisel. Liidu rahanduse ja maksupoliitika riigieelarve läbirääkimiste töörühma koosolekul arutasime omavalitsuste tulubaasi korraldamise ettepanekuid. Kohalike omavalitsuste finantsautonoomia suurendamine ja võimaluse andmine kohalikele omavalitsustele kohalike maksude kehtestamiseks on väga oluline küsimus liidu töölaual ja väga tervitatav initsiatiiv riigi poolt. Kindlasti vajab omavalitsuste rahastusmudel kaasajastamist ja lisavõimalusi omavalitsuste tulude suurendamiseks. Olgu selleks näiteks üksikisiku pensionitulult tulumaksuosa suurendamine, osa juriidilise isiku tulumaksust andmine töökohtade arvu alusel omavalitsustele, võimaluse andmine omavalitsustele kohalike maksude kehtestamiseks või toetusfondi toetuste andmine tulubaasi. Peegeldame ka liidu juhatusele töörühma ettepanekuid, et kujundada liidupoolsed ettepanekud ministeeriumile. Hiljemalt 5. septembriks esitab liit ministeeriumile liidupoolsed seisukohad omavalitsuste tulubaasi ümberkorraldamiseks," kommenteeris ELVLi asedirektor Jan Trei.

Fotol: Töörühma koosolek, uus esimees Andres Laisk vasakult esimene
03.09.2023