« Tagasi

KANDIDEERIMINE KUNI 31.07.2023 CEMRi põhiliikme kohale

Kandideerimine Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (The Council of European Municipalities and Regions - CEMR) https://www.elvl.ee/cemr   Poliitikakomitee põhiliikmeks.

CEMR töös on olulised kaks sammast
1. CEMR on eelkõige lobby organisatsioon Euroopa Liidu poliitika ja õigusaktide osas kõikides valdkondades, mis mõjutavad kohalikke - ja piirkondlike omavalitsusi;
2. CEMR on koostööd ja kollegiaalsust edendav ning kogemusi vahendav Euroopa kohalike ja regionaalsete omavalitsuste ühishuve koondav nn  „parimat praktikat" jagav organisatsioon oma liikmetele ning vahendab seda teadmist meie partneritele.

Poliitikakomitee on CEMR-i alaline juhtorgan, mis moodustatakse liikmete valitud esindajatest kolmeaastaseks perioodiks.


CEMRi Poliitikakomitee liikmeteks on 2022. aastast ja osalevad organisatsiooni töös põhiliikmed: Andres Laisk (Saue vallavanem), Juhani Jaeger (Elva Vallavolikogu liige); ning asendusliikmed: Irina Talviste (Pärnu abilinnapea), Annika Vaikla (Viimsi Vallavolikogu liige), Priit Toobal (Põhja–Sakala Vallavolikogu liige).

ELVLi delegatsioonis on täna täitmata üks põhiliikme koht. Vastavalt Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) esindajate nimetamise korrale (https://www.elvl.ee/esindajate-nimetamise-kord) esitab kandidaadid ELVL volikogule ELVL juhatus.

 

Kandideerimine CEMRi Poliitikakomitee põhiliikmeks:

1. Poliitikakomitee põhiliikmeks saavad kandideerida kõigi Eesti omavalitsuste volikogude ning valitsuste liikmed.

2. Kandidaat võib oma kandidatuuri ise üles seda või kandidaadi võib välja pakkuda omavalitsuse volikogu või valitsuse liige, pidades silmas p. 1 nõudeid.

3. Kandideerimissoov tuleb edastada ELVL büroosse hiljemalt 31. juuli 2023. a keskpäevaks (12:00). Hilinenult esitatud kandideerimise avaldusi ei arvestata.

Kandidaadi kinnitab 12. septembril 2023 aastal kogunev ELVL volikogu.

Vabas vormis kandideerimisavaldus saata elektrooniliselt aadressile info@elvl.ee

Vabas vormis kandideerimise avaldusele tuleb lisada:

1) kandidaadi CV eesti ja inglise keeles. Palume CV-s märkida erakondlik kuuluvus või selle puudumine, samuti märkida CV-s kindlasti võõrkeelte oskus;

2) kandidaadi allkirjastatud nõusolek kandideerimiseks, näiteks sellises vormis:

 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogule                                             /kuupäev/

 

Nõusolek kandideerida CEMRi Poliitikakomitee liikmeks

 

Käesolevaga teatan, et olen nõus kandideerima Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu Poliitikakomitee liikmeks.

 

/nimi/

/allkiri/

Lisainfo:
Ott Kasuri
Nõunik
+372 517 9788
Ott.Kasuri@elvl.ee

 

10.07.2023