« Tagasi

Kohalike omavalitsuste meeskonnad mõtestasid õpetaja töö-ja palgakorralduse põhimõtteid

27.-28.juunil toimus Pärnumaal koostööseminar, kus koostöös arutati, kuidas saab koolipidajapidaja senisest enam õpetajatööd väärtustada.

Seminaril tutvustasid kohalikud omavalitsused oma meeskondade poolt koostatud analüüse, millised on konkreetses omavalitsuses kehtivad õpetajate töö-ja palgakorralduse põhimõtted, õigusaktid, õpetajate statistika ning millised on analüüsist tulenevad probleemid ja võimalikud lahendused.

Koostööseminaril tegid ettekanded teemal, miks on vaja õpetaja töö-ja palgakorralduse muudatustega tegeleda personalijuhi vaatest Aet Purk, õigusjuhi vaatest Indrek Kilk ja Karin Tenisson-Alev, õpetaja tööaja juhtimise vaatest Helen Raid, koolipidaja vaatest Anita Kikas, finantsjuhi vaatest Salle Andresson, koolijuhi vaatest Päivi Pärjamaa, Margus Veri ja Anne Nõgu ja  alustava õpetaja vaatest Triin Noorkõiv.

Pilootprojektil on kaks olulist eesmärki:

1) Õpetajaameti kui terviku väärtustamine: üldtööajast lähtuvas töölepingus on sätestatud kõik õpetaja tööülesanded, õpetaja väärtuspaketi loomine koolipidaja ja koolijuhi koostöös

2) Koolipidaja ja kooli võimekuse kasv: tööõigusega kooskõlas töö-ja palgakorralduse põhimõtted, omavalitsuste kujundatud selged  finantsmudelid õpetajate ametikohtade finantseerimisel.

Pilootprojekti tulemusena töötatakse välja iga KOV meeskonna poolt konkreetne tegevuskava õpetaja töö-ja palgakorralduse muudatusteks sh väärtuspaketi loomiseks. Selle väljatöötamist ja rakendamist toetavad selle teemavaldkonna parimad mentorid ja eksperdid.

Pilootprojektis osalevad seitse omavalitsust: Narva linn, Valga vald, Rakvere vald, Otepää vald, Kambja vald, Kose vald, Võru vald. Omavalitsuste meeskondadesse kuuluvad KOV juhid, haridusjuhid, finantsjuhid, õigusjuhid, personalijuhid, infojuhid, koolijuhid.

Pilootprojekti juhivad Eesti Linnade ja Valdade Liit, Haridus-ja Teadusministeerium, Figure Baltic Advisory, Alustavat Õpetajat Toetav Kool.

Pildil: Õpetaja töö-ja palgakorralduse KOV meeskonnad, mentorid ja eksperdid, 28.06 Pärnumaal ,Uuedal.