« Tagasi

Kutsutakse tunnustama täiskasvanud õppijaid ja koolitajaid!

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga kutsub üles esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. Kandidaate saab esitada neljas kategoorias: aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja.
 
„Täiskasvanuna uute teadmiste ja oskuste omandamisest on saanud paljude inimeste töö- ja eraelu lahutamatu osa. Ajendiks võib olla tööalane- või isiklik areng või soov õppida midagi kardinaalset uut, mis võimaldab teha elus kannapöördeid. Igal juhul on õppimine väljakutse, protsess, mis toetab õppija ja seeläbi kogu ühiskonna vaimset tervist. Rõõm on tunnustada  täiskasvanuid, kes inspireerivad meid oma julgete õpivalikute kaudu," ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse poliitika valdkonnajuht Merlin Tatrik.
 
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras koordinaator Monica Marfeldt märkis, et täiskasvanuna uuesti õppima asumine nõuab sisemist motivatsiooni, enesekindlust ja igapäevaelu kõrvalt võib see olla keeruline. „Ootame kõiki märkama ja kandidaate esitama! Ehk on just teie tutvusringkonnas mõni tubli õppija või väärib tunnustust koolitaja, kelle koolitusest hiljuti osa saite. Tunnustuse saanud õppijate lood on paljudele inimestele julgustuseks ja innustuseks, et jätkata poolelijäänud õpinguid või alustada täiesti uue eriala omandamist." 
 
Lisaks tunnustatakse konkursil õpitegusid, mis aitavad saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Aasta õpiteo kategooriasse on oodatud kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad tegevused, kus löövad kaasa aktiivsed kogukonna liikmed. 
 
Konkursi raames otsime ja tunnustame ka täiskasvanute koolitajaid, kes toetavad täiskasvanute enesearengut ja panustavad täiskasvanuhariduse valdkonna arengusse. 
 
Õppijasõbraliku tööandja kategoorias soovime esile tõsta neid organisatsioone, kus innustatakse töötajaid õppima ja toetatakse pidevalt töötajate arengut, luuakse tööpraktika võimalusi ning soodustatakse mitmekesist karjääri.
 
Kandidaate saab esitada 23. maini 2023 ETKA Andras veebilehel
 
Aasta õppijat, koolitajat, õppijasõbralikku tööandjat ja õpitegusid tunnustatakse 12. oktoobril toimuval täiskasvanuhariduse tänuüritusel, mis on üks osa traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast. Täiskasvanud õppija nädal toimub sel aastal 26. korda ja selle eesmärk on tõsta esile täiskasvanuna õppimist.
Tunnustamist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Konkurssi korraldab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonnaga EPALE.
 
Haridus- ja Teadusministeeriumi pressiteade
Foto: Pixabay