« Tagasi

Noorte valitud poliitikute 2023. aasta programm

Ühinege noorte valitud poliitikute kogukonnaga!

Noorte valitud poliitikute 2023. aasta programm

Kas olete kohaliku või piirkondliku mandaadiga poliitik, kes on sündinud pärast 1. jaanuari 1983? Kas otsite võimalusi suhelda, vahetada parimaid tavasid, hankida teavet ELi õigusaktide ja ELi rahastamisvõimaluste kohta, anda oma panus Euroopa Regioonide Komitee töösse ning kohtuda ja pidada arutelusid komitee liikmete ning teiste kohalike, piirkondlike ja Euroopa poliitikutega? Kui jah, olete oodatud kandideerima noorte valitud poliitikute võrgustiku liikmeks!

Kõik 2023. aasta noorte valitud poliitikute programmi üksikasjad on esitatud allpool. Taotluse saab esitada hiljemalt 10. aprilliks 2023.

Sobite kandideerima, kui

…..olete osutunud valituks otsestel ja üldistel valimistel piirkondlikul või kohalikul tasandil Euroopa Liidu liikmesriigis või ELi kandidaatriigis;

…..olete sündinud pärast 1. jaanuari 1983;

…...ei ole Euroopa Regioonide Komitee täis- ega asendusliige;

……Teil on hea inglise keele oskus

……Te täidate taotlusvormi ja esitate selle 10. aprilliks 2023.

Kandidaadid valitakse nende taotluse kvaliteedi alusel, pidades silmas tasakaalu tagamist soo, piirkondliku ja kohaliku esindatuse, poliitiliste vaadete ja kodakondsuse seisukohast.

 

Arvesse võetakse ainult inglise või prantsuse keeles esitatud taotlusi.

 

Miks kandideerida?

Loote kontakti teiste noorte valitud poliitikutega mujalt EList ning teiste kohaliku, piirkondliku, riikliku ja Euroopa tasandi poliitikutega.

Vahetate parimaid tavasid teiste kohalike ja piirkondlike poliitikutega YEPcommunity.eu kaudu.

Saate teada võimalustest, mida EL pakub kohalikele ja piirkondlikele omavalitsusüksustele.

Kõnelete ELi piirkondade ja omavalitsuste nimel Euroopa õigusloomeprotsessis.

Aitate kaasa ELi poliitika kujundamisele

Suurendate oma nähtavust Euroopa ringkondades.

Lisaks on valitud noortel valitud poliitikutel võimalus osaleda mitmesugustes programmiga seotud teabevahetustegevustes.

 

Lisainfot inglise keeles siin

Eesti keeles siin

 

Üleskutse inglisekeelne versioon: 

Dear National Coordinators

We are happy to announce that the annual call to apply for the CoR Young Elected Politicians Programme 2023 is open until 10  April. The call is available in 23 EU languages.

May we ask your help promoting the call with young politicians who might be interested in the programme?

The Young Elected Politicians programme (YEPs) is a network of politicians who are no older than 40 and hold a mandate at regional or local level in the EU or an accession country. More than 400 young politicians have already joined it.

In order to apply, candidates must:

  • have been elected by direct universal suffrage at regional or local level in a Member State of the European Union or an EU Candidate Country
  • be born after 1 January 1983
  • not hold a mandate as a CoR member or alternate
  • have a good level of English
  • submit the application form by 10 April 2023.

 

Successful applicants will have access to:

  • CoR Plenaries, Commission meetings, events and consultations;
  • networking opportunities with other members of the YEP community;
  • training courses and debates on EU topics.

These activities will take place in person and online.

 

Candidates will be selected on the basis of the quality of their application form and with an eye to ensure balance in terms of political affiliation, gender, nationality, regional and local representation. ​

Thank you for your help in promoting the call.

 

The YEP Team remains available for any questions you have.

With best regards,

The YEP Team