« Tagasi

Siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse riigieelarve läbirääkimiste töörühm kohtus väljasõidukoosolekul Kambjas

Eile kohtus Eesti Linnade ja Valdade Liidu siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse riigieelarve läbirääkimiste töörühm väljasõidukoosolekul Kambjas.

Suured tänud Kambja abivallavanemale ja ühtlasi töörühma aseesimehele Triin Nõmmistule töörühma võõrustamise eest!

Töörühma päevakorras oli Tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse eelnõu tutvustus ja töörühma arutelu. Eelnõud tutvustasid kolleegid Riigikantselei julgeoleku ja koordinatsioonibüroost. Eelnõu on saadetud liidu liikmetele kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks. Liikmetelt saadud tagasiside põhjal kujundab töörühm väga olulise ja suuremahulise eelnõu osas liidupoolsed seisukohad.

Arutasime ka Sotsiaalministeeriumi poolt algatatud vältimatu sotsiaalabi plaani.

Päeva teises pooles tutvustas Triin Nõmmistu töörühma liikmetele Kambja Vallavalitsuse teenuskeskust, Reola Kultuurimaja ning hiljuti avatud rekonstrueeritud Ülenurme spordihoonet. Kohtusime ka Tõrvandi vabatahtliku Päästeseltsiga.

ELVLi siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse töörühm on moodustatud tulenevalt omavalitsuste üha suurenevast rollist siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse valdkonnas. Samuti soovist rääkida riigi tasandil läbi omavalitsustepoolsed ootused alates valdkonda puudutavast osast riigieelarves, kui ka õigusloomest kuni elanikkonnakaitse läbimõtestamiseni. Töörühm on loodud koostöös Siseministeeriumiga.

Töörühma tööst saab lugeda ka Kambja Valla Sõnumid lehelt!

Foto: Marko Ojakivi
10.03.2023