« Tagasi

Solman: omavalitsuste ebastabiilne olukord nõuab konkreetseid lahendusi

Riigihalduse minister kohtus esmaspäeval taaskord kohalike omavalitsuste juhtidega, et vahetada päevakohast infot ning teha kokkuvõtteid lõppevast koostööperioodist. Peamise teemana jäid kõlama omavalitsuste toimetulekuküsimused, mida iseloomustavad piirkonniti suur lahknevus ja erinev finantsvõimekus.

„Regionaalne ebavõrdsus riigis on suur, sellele osundas ka hiljuti Eestit külastanud Euroopa Komisjoni volinik Elisa Ferreira," rääkis riigihalduse minister Riina Solman.
„Maapiirkondades rahvastik väheneb, ligi pooled inimestest on juba koondunud elama Tallinnasse ja Harjumaale, kus on tasuvamad töökohad, rohkem teenuseid, paremad liikumisvõimalused teede-ühenduste näol. Eesti pered liiguvad maalt jätkuvalt Suur-Tallinnasse ning ka Tartusse ja Tartu ümbrussesse," nentis ta. „Samal ajal on maaomavalitsused hädas maksumaksjate arvu kaoga ning on selge, et omavalitsuste tulubaas peaks väheneva rahvaarvu ja samaväärsete teenuste hulga puhul pigem suurenema. Hajaasustuses elamiseks on tarvis vähemalt 30 km raadiuses sarnaseid teenuseid nagu linnakeskkonnaski ehk elementaarseid võimalusi elamiseks," tõi minister välja.

„Uuel valitsusel tuleb keskenduda nii lühi- kui pikaajalistele lahendustele," ütles Solman. „Peab märkima, et tulevase valitsuse signaalid on siin segased – räägitakse kärbetest ja ärgitatakse kohati väikekoole mitte sulgema, ent mis edasi saab? Kes katab kulud?" tõstatas ta.

Minister lisas, et Eesti elu veavad ja raskeid otsuseid langetavad igapäevaselt omavalitsusjuhid. „On olnud väljakutseid täis ajad - küll koroonakriis, siis energiakriis, seejärel Ukraina põgenikud ning kõigega on hakkama saadud. Riik on siin olnud vaid taustajõuks. Aitäh kõigile linnadele ja valdadele, kes vapralt kohalikku elu edasi viivad!" tänas Riina Solman omavalitsusjuhte nende töö eest.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektori Jan Trei sõnul on riigihalduse ministri roll oluline ja tänuväärne, et omavalitsuste huvid oleksid keskvalitsuse teljel esindatud ning tasakaalustatud regionaalareng ja omavalitsuste võimestamine Eestis tagatud.
„Jääme uuelt valitsuselt ootama lahendusi omavalitsuste tugevdamise suunal, olgu selleks parem finantsautonoomia tagamine, tulubaasi kasv, lasteaiaõpetajate tööjõukulutoetuse või huvitegevuse ja huvihariduse toetuse suurendamine. Samuti vajaks ülevaatamist üldhoolduse reformist tulenevate ülesannete elluviimise rahastamine ning kohalike teede rahastus selliselt, et see vastaks tegelikele vajadustele," märkis Trei. „Oleme liidu juhatuses koondanud ettepanekud ja koostanud ka pöördumise parlamendi erakondadele ning koalitsiooniläbirääkimisi pidavatele erakondadele. Loodame, et uus koalitsioonileping ning valitsuse tegevusprogramm keskendub ka omavalitsuste tugevdamisele ja lahenduste pakkumusele kriisiaegadel," lisas ta.

Kohtumisel tutvustati ka eelmisel aastal läbi viidud üleriiklikku rahulolu-uuringut. Tulemused näitavad, et üldiselt on valdade ja linnade elanikud oma elukeskkonna ja omavalitsuse pakutavate teenustega rahul.

„Kui vaadata aga valdkondade kaupa, on rahulolu üpris erinev. Omavalitsuste elanikud on andnud kõrgemad hinnangud lasteaedade ja põhikooli kaugusele, turvalisusele, looduskeskkonnale ja rohealadele," avas uuringu tulemusi rahandusministeeriumi andmeanalüütik Ats Aasmaa.
„Madalamad rahulolu hinnangud on seotud omavalitsuse juhtimise, elanike kaasamise, üldise arengusuuna ja talviste teede hooldamisega. Teisisõnu, eks vallad saavad neile teemadele rohkem tähelepanu pöörata, et ka elanikele suuremad püüdlused silma paistaks," lisas Aasmaa.
Uuringu tulemustega saab täpsemalt tutvuda veebilehel minuomavalitsus.ee.

Rahandusministeeriumi ja kohalike omavalitsuste kohtumised toimuvad regulaarselt kord kuus, et leida lahendusi piirkondlikele väljakutsetele ning arutada arengu- ja koostöövõimalusi.

Rahandusministeeriumi pressiteade 29.03.2023
Foto: Pixabay