« Tagasi

Solman: regionaalpoliitika suurim väljakutse on piirkondliku ebavõrdsuse vähendamine

Riina Solman tõdes Linnade ja Valdade Päevadel, et regionaalpoliitiliselt on väga oluline keskenduda Eesti terviklikule arengule, nii et inimesed saaksid ja tahaksid elada jätkuvalt ka maapiirkondades. Selleks on ainuõige vaadata üle omavalitsuste rahastus ja toetamine.

„Omavalitsuste rahastamine tuleb ümber korraldada ja toetada enam neid piirkondasid, mis asuvad väljapool suuremaid linnu ja kuldse ringi valdu," tõdes tänane riigihalduse minister Riina Solman. „Meie omavalitsused on tublid. Ka need, kes on täna raskustes, püüavad küll oma jõududega raskustest välja tulla, ent viimaste aegade kriisid ja energiahindadest ning inflatsioonist tingitud märkimisväärselt kõrgenenud kulud on nende jaoks olukorra teinud väga raskeks. Seetõttu on riigi tugi ja abi siin elutähtsad."

Solman tõdes omavalitsustele, et lisaks sellele näeb ta jätkuvalt olulisena suurendada linnade ja valdade finantsautonoomiat ning haldusreformi järgsete omavalitsuste potentsiaali ja võimekuse tõstmist, et nad oleksid võimelised kriisidele paremini ja võrdsemalt reageerima. „See on väga oluline, et meil oleksid jõulised ja tugevad omavalitsused, kes saaksid ise hakkama. Nii kriisides kui ka tavaelus. Riigil on aga oluline luua selleks linnadele ja valdadele võrdsemaid võimalusi. Tänane regionaalne ebavõrdsus tähendab seda, et erineva võimekusega on nii omavalitsused ise kui ka sellest tingitult on ebavõrdsed elutingimused erinevates piirkondades elavatel inimestel," nentis Riina Solman.

Ühe omavalitsusi võimestava muudatusena näeb Solman ka neile suurema rolli ja vastutuse andmist ettevõtluskeskkonna arendamisel. „Toimiv kohalik ja piirkondlik majandus on ainus võimalus omavalitsuste iseseisva elujõu tagamiseks. Riik saab siin aga aidata vajalike instrumentide loomisega, nii et kohalikud omavalitsused saaksid enam panustada soodsa ettevõtluskeskkonna loomisse. Näiteks eraldades juriidilise isiku tulumaksust omavalitsustele raha ettevõtluskeskkonna arendamiseks."

Eile alanud XVII Linnade ja Valdade Päevad tõi Tallinnasse kokku omavalitsusjuhid, valdkonnaspetsialistid ja eksperdid, et kahe päeva jooksul arutleda omavalitsuste jaoks aktuaalsetel ja olulistel teemadel. „Korraldasime Linnade ja Valdade Päevadel regionaalpoliitika töötoa ning arutasime, kuhu peaks liikuma regionaalpoliitika," ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei. „Töötoas arutasime üheskoos, millises suunas peaksime regionaalpoliitika kujundamisega liikuma, et vähendada regionaalset ebavõrdsust, nii et elu säiliks ka väiksemates omavalitsustes. Kuidas peaks riigi poolt võimestama ja muutma omavalitsusi tugevamaks, kuivõrd peaks muutma kohalike omavalitsuste rahastusmudelit õiglasemaks? Kas riik peaks üle vaatama kohalike omavalitsuste ülesanded ning kuidas hakkama saada väheneva ja vananeva rahvastiku valguses? Kuidas peaksid omavalitsused hakkama saama olukordades, kui terendab majanduskriis ning omavalitsuste eelarvetes tulubaas väheneb ning surve avalike teenuste ja investeeringute tegemiseks säilivad? Kas omavalitsused vajaksid uut ja sisulist haldusreformi? " loetles Trei arutelul olnud küsimusi.

Ametist lahkuv Riina Solman tegi omavalitsustele ülevaate nii pooleli olevatest regionaaltoetust ning -meetmest kui ka riiklikest planeeringuprotsessidest. Samuti tänas ta kõiki kohalikke omavalitsusi ja partnereid meeldiva koostöö eest ning lubas seista regionaalse arengu ja õiglasemate piirkondlike võimaluste eest ka Riigikogu liikmena.

Rahandusministeeriumi pressiteade 13.04.2023
Foto: Karli Saul