« Tagasi

Veeteenuste reformi hakkab juhtima KIK

Veeteenuse reformi ettevalmistavad tegevused hakkavad muutuma konkreetsemaks.

Kliimaministeerium (KliM) volitas Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK-i) reformi juhtimist korraldama. Alates juulikuust on veeteenuse reformi projektijuht Vahur Tarkmees. Lähemalt saab sellest lugeda KIK-i kodulehelt: Veeteenuse riiklikku reformi hakkab juhtima KIK | Keskkonnainvesteeringute keskus ja KliM-i kodulehelt: Veeteenuse reformi ettevalmistamine | Kliimaministeerium, kuhu KliM hakkab jooksvalt koondama teavet protsessi edenemisest.
 
Septembris jõuab tõenäoliselt lepinguni ka Euroopa Komisjoni (EK) poolt hangitav konsultant. EK palgatava veeteenuse reformi konsultandi töö tulemuste vastuvõtmine ja rakendamine jääb Eesti ainuvastutuseks. On äärmiselt oluline, et konsultandi antud soovitused ja ettepanekud oleksid praktilised ja Eesti oludes elluviidavad. Kõigi panus loeb!

Vahur Tarkmees: "Veeteenus on avaliku huvi teenus ja ühisveevärk kriitilise tähtsusega taristu. See tähendab, et veeteenuse reform on suure mõjuga ja selle elluviimise käik puudutab tervet ühiskonda. Seetõttu on kaasamine eduka projektijuhtimise ja hea protsessi alustala, mis peab olema aus, vastutustundlik, avatud, sisuline, sihi- ning otsusekindel. Mul pole muid tööalaseid kohustusi, pühendun oma ülesandele. Soovin, et oleksime selles protsessis ennekõike üksteist ära kuulavad ja arvestavad partnerid, pidades alati meeles, miks ja mida me suures plaanis Eestis muuta soovime. ELVL on veeteenuse reformis üheks peamiseks partneriks ning suunab reformi protsessi KliM-i juhtrühma liikmena."

Vahur Tarkmees
Veeteenuse reformi projektijuht
Tel: 627 4189
GSM: 530 92153

Foto: Pexels
03.08.2023