Keskkonnainvesteeringute Keskus annab teada:  Tere, hea koostööparter! Anname teada, et KIKi kodulehelt leiab nüüd eelinfo, millistele tegevustele saab keskkonnaprogrammi 2021....

KIKi eelinfo 2021. aasta keskkonnaprogrammi taotlusvooru kohta

Keskkonnainvesteeringute Keskus annab teada:  Tere, hea koostööparter! Anname teada, et KIKi kodulehelt leiab nüüd eelinfo, millistele tegevustele saab keskkonnaprogrammi 2021....

Rahandusministeerium teatab:  Hea linna ja valla juht Teavitame teid, et Rahandusministeeriumi jaotatava COVID-19 investeeringutoetuse taotluste esitamise tähtaega on pikendatud...

Rahandusministeeriumi oluline teadaanne seoses COVID-19 investeeringutoetusega

Rahandusministeerium teatab:  Hea linna ja valla juht Teavitame teid, et Rahandusministeeriumi jaotatava COVID-19 investeeringutoetuse taotluste esitamise tähtaega on pikendatud...

Eesti Linnade ja Valdade Liidu transpordi ja teede töörühm kogunes möödunud reedel (30. oktoobril) ning vaatas läbi teede ja transpordi valdkonnale laekunud ettepanekud 2022.aasta...

ELVL transpordi ja teede töörühma koosolek 30.10.2020

Eesti Linnade ja Valdade Liidu transpordi ja teede töörühm kogunes möödunud reedel (30. oktoobril) ning vaatas läbi teede ja transpordi valdkonnale laekunud ettepanekud 2022.aasta...

  Head kolleegid! See nädal on meie büroo liikmetel möödunud väga kiire töötähe all ning tegemisi-toimetamisi on olnud väga palju. Esmaspäeval osales asedirektor Jan Trei ...

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 44. nädala kokkuvõte

  Head kolleegid! See nädal on meie büroo liikmetel möödunud väga kiire töötähe all ning tegemisi-toimetamisi on olnud väga palju. Esmaspäeval osales asedirektor Jan Trei ...

Täna toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu haridus- ja noorosoo valdkonna töörühma koosolek, kus arutati ettepanekuid, mis on kokku lepitud 2021. aasta riigieelarve läbirääkimisteks ja millele...

ELVL haridus- ja noorosoo valdkonna töörühma koosolek 29.10.2020

Täna toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu haridus- ja noorosoo valdkonna töörühma koosolek, kus arutati ettepanekuid, mis on kokku lepitud 2021. aasta riigieelarve läbirääkimisteks ja millele...

Kliimamuutuste tagajärjel sagenevad Eestis äkkvihmad ehk lühikese aja jooksul sajab maha mitme kuu norm. Tulemusena ajavad veekogud üle kallaste ja linnade sadeveesüsteemid lakkavad töötamast....

Taotlusvoor KOVidele üleujutustega toimetulekuks

Kliimamuutuste tagajärjel sagenevad Eestis äkkvihmad ehk lühikese aja jooksul sajab maha mitme kuu norm. Tulemusena ajavad veekogud üle kallaste ja linnade sadeveesüsteemid lakkavad töötamast....

Korraldatud jäätmevedu ei tähenda vaid segaolmejäätmete vedu. Korraldatud jäätmevedu tähendab segaolmejäätmete, paberi ja papi, biolagunevate ning suurjäätmete vedu. Kohalike omavalitsuste...

Keskkonnaameti analüüs: jäätmete äravedu on eeskujulikult korraldatud 27 kohalikus omavalitsuses

Korraldatud jäätmevedu ei tähenda vaid segaolmejäätmete vedu. Korraldatud jäätmevedu tähendab segaolmejäätmete, paberi ja papi, biolagunevate ning suurjäätmete vedu. Kohalike omavalitsuste...

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) ja Rahandusministeerium toetavad seitset projekti, mille abil saavad Ida-Virumaal tegutsevad asutused kohapealset ettevõtlust elavdada ja mitmekesistada. Kokku...

Riik rahastab idavirulaste ideid majanduse elavdamiseks

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) ja Rahandusministeerium toetavad seitset projekti, mille abil saavad Ida-Virumaal tegutsevad asutused kohapealset ettevõtlust elavdada ja mitmekesistada. Kokku...

Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) edastab info võimalusest kandideerida Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) Eesti delegatsiooni liikmeks mandaadiperioodil...

Võimalus kandideerida CLRAE Eesti delegatsiooni liikmeks perioodil 2021-2026

Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) edastab info võimalusest kandideerida Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) Eesti delegatsiooni liikmeks mandaadiperioodil...

  Head kolleegid! Oktoobrikuu eelviimane nädal on jõudmas lõpule ja aeg kokkuvõteteks. Liidu asedirektor Jan Trei (kes on ühtlasi hindamiskomisjoni liige) ja mitmed meie...

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 43. nädala kokkuvõte

  Head kolleegid! Oktoobrikuu eelviimane nädal on jõudmas lõpule ja aeg kokkuvõteteks. Liidu asedirektor Jan Trei (kes on ühtlasi hindamiskomisjoni liige) ja mitmed meie...

20.oktoobril toimunud Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolekul oli üheks päevakorrapunktiks "Rahvahääletuse korraldamisest valimispäeval". Eesti Linnade ja Valdade Liit on selgelt...

Eesti Linnade ja Valdade Liidu pöördumine Vabariigi peaministri poole

20.oktoobril toimunud Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolekul oli üheks päevakorrapunktiks "Rahvahääletuse korraldamisest valimispäeval". Eesti Linnade ja Valdade Liit on selgelt...

Alates tänasest on avatud kandideerimine vabale põhiliikme kohale. Euroopa Liidu Regioonide Komitee (CdR) Eesti delegatsioonis on täna täitmata üks põhiliikme koht. Kandideerimissoov tuleb edastada...

EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni põhiliikmeks kandideerimine 2020-2025 mandaadiperioodil

Alates tänasest on avatud kandideerimine vabale põhiliikme kohale. Euroopa Liidu Regioonide Komitee (CdR) Eesti delegatsioonis on täna täitmata üks põhiliikme koht. Kandideerimissoov tuleb edastada...

* Vaba rahvas pidas ühe esimese asjana omavahelist koostööd oluliseks.  * Heade teenuste olemust ei märka, aga kui need ei toimi, tuntakse puudust.  * Omavalitsustel peab olema...

Tiit Terik: sada aastat Eesti omavalitsusliitu

* Vaba rahvas pidas ühe esimese asjana omavahelist koostööd oluliseks.  * Heade teenuste olemust ei märka, aga kui need ei toimi, tuntakse puudust.  * Omavalitsustel peab olema...

* Eesti omavalitsuste probleemiks on tulubaasi ja finantsautonoomia ahtus.  * Kohalike maksude osakaal linnade-valdade kohalikes eelarvetes on väga väike.  * Valitsus on...

Tiit Terik, Jan Trei: võitlus omavalitsuste kopsakama rahakoti ja omatulu eest ei rauge

* Eesti omavalitsuste probleemiks on tulubaasi ja finantsautonoomia ahtus.  * Kohalike maksude osakaal linnade-valdade kohalikes eelarvetes on väga väike.  * Valitsus on...

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 17. aprillil 2020. a otsus kohtuasjas nr 5-19-45 tunnistab põhiseadusvastaseks ja kehtetuks KOKS paragrahvi 18 lõike 1 punkti 6 osas, mis...

Riigikohtu otsuse jõustumine 17. oktoobrist

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 17. aprillil 2020. a otsus kohtuasjas nr 5-19-45 tunnistab põhiseadusvastaseks ja kehtetuks KOKS paragrahvi 18 lõike 1 punkti 6 osas, mis...

Head kolleegid! Aasta 42. nädal on märkamatult jõudnud oma lõpu poole ning aeg nädala kokkuvõtteks. Esmaspäeval osales liidu asedirektor V Omavalitsuspäeva programmikomitee koosolekul...

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 42. nädala kokkuvõte

Head kolleegid! Aasta 42. nädal on märkamatult jõudnud oma lõpu poole ning aeg nädala kokkuvõtteks. Esmaspäeval osales liidu asedirektor V Omavalitsuspäeva programmikomitee koosolekul...

Riigikogu kultuurikomisjon kohtus täna koolipidajate ja koolijuhtide esindajatega, et arutleda õpetajate järelkasvu suurendamise üle.   Komisjoni esimehe Aadu Musta sõnul...

Kultuurikomisjon alustas kuulamisi õpetajate järelkasvu teemadel

Riigikogu kultuurikomisjon kohtus täna koolipidajate ja koolijuhtide esindajatega, et arutleda õpetajate järelkasvu suurendamise üle.   Komisjoni esimehe Aadu Musta sõnul...

Sel nädalal toimus Brüsselis Euroopa Regioonide Komitee täiskoguistung. Täiskogu istungjärk annab liikmetele võimaluse arutada ELi taastepaketti ja pikaajalist eelarvet.   Arutelude...

Uudiseid Euroopa Regioonide Komitee 140. täiskogu istungjärgult

Sel nädalal toimus Brüsselis Euroopa Regioonide Komitee täiskoguistung. Täiskogu istungjärk annab liikmetele võimaluse arutada ELi taastepaketti ja pikaajalist eelarvet.   Arutelude...

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse eksperdikomisjon arutas eelmisel nädalal ettepanekuid, mis on laekunud seaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse eelnõule. Seotud asutustelt saadud...

Omavalitsustel saab tulevikus olema suurem otsustusvabadus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse eksperdikomisjon arutas eelmisel nädalal ettepanekuid, mis on laekunud seaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse eelnõule. Seotud asutustelt saadud...

Head kolleegid!   Taas on käes reede ning on aeg teha kokkuvõtteid Liidu büroo selle nädala tegemistest.  Nädala algus möödus büroo liikmetel meeskonnakoolituse tähe...

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 41. nädala kokkuvõte

Head kolleegid!   Taas on käes reede ning on aeg teha kokkuvõtteid Liidu büroo selle nädala tegemistest.  Nädala algus möödus büroo liikmetel meeskonnakoolituse tähe...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 10