Välissuhted

 
Eesti Linnade ja Valdade Liidu välissuhete eesmärgiks on liidu väliskoostöö ja sõprussidemete arendamine, omavalitsusametnike nõustamine ning nende teadmiste ja ametioskuste täiendamine.
 
Nende eesmärkide täitmiseks tegutseb ELVL-i büroo oma liikmete aktiivsel kaasabil ennekõike kahes valdkonnas: lüüakse kaasa rahvusvaheliste omavalitsusorganisatsioonide töös ning arendatakse koostööd teiste maade omavalitsusorganisatsioonidega.
 
Liidu koostööorganisatsioonideks on Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu, Läänemere Linnade Liit, Läänemereriikide Subregionaalne Koostöö Võrgustik ja rahvuslikud omavalitsusliidud.
 
Tegevused välissuhete valdkonnas on koostööprojektid (enamasti lääneriikide omavalitsusliitudega), teabeüritused, mis suunatud ELVL liikmetele ja/või kõigile omavalitsustele, rahvusvahelistes omavalitsusorganisatsioonides Eesti linnade ja valdade esindatuse korraldamine, Eesti kohalikku omavalitsust puudutava teabe vahendamine välisriikidesse ja liidu liikmete abistamine.
 
Küsimuste korral palun pöörduda:
 
Toivo Riimaa, ELVL büroo asedirektor välissuhete alal
Toivo.Riimaa@elvl.ee, (+372) 60 43 016
 
Kaimo Käärmann-Liive, ELVL büroo nõunik