UUTE VOLIKOGU LIIKMETE KOOLITUS

UUTE VOLIKOGU LIIKMETE KOOLITUS 10.03.2022
 
Päevakord (.pdf)
 
Toomas Sepp, Tallinna ombudsman
Teemad:
• KOV olemus ja põhiseaduslikud garantiid
• Põhilised KOV tegevust reguleerivad õigusaktid
• Valla/linna juhtimiskorraldus, volikogu ja valitsuse rollid
• Valla/linna ametiasutused ja hallatavad asutused
• Valla/linna osalemine sihtasutustes, MTÜ des ja äriühingutes
• Linnade ja valdade koostöö võimalused ( ühisasutused
maakondlikud arendusorganisatsioonid, koostööprojektid, lepinguline
koostöö)
• Volikogu liikme õigused ja kohustused, liikme õiguste peatumine ja lõppemine
• Volikogu töökorraldus, s h istungite ja komisjonide koosolekute läbiviimine
• KOV õigusaktid
ESITLUS (.pdf)
 
Andres Laisk, Saue vallavanem
Teema: 
• Omavalitsuste rahandusest
ESITLUS (.pdf)
 
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor 
Teema: 
• Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevuse ülevaade
ESITLUS (.pdf)