KOV volikogu liikmete koolitus 22.september 2022

Algus: 10.00

Koht: TEAMS 

Koolituse SALVESTUS I OSA
Koolituse SALVESTUS II OSA
 
Päeva sissejuhatus
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor
 
Kõnejuht Ott Kasuri
 
10.15 – 11.15
1. Alus- ja üldharidusest (lasteaiakohtade tagamine, tugiteenused lasteaias; elukohajärgne kool, koolitransport) 
Ettekanne
Sotsiaalkaitsest (sotsiaalteenuste korraldamine, sotsiaaltoetuste andmise tingimused, sotsiaaltoetuste maksmise lõpetamine) 
Vanemnõunik Atko-Madis Tammar ja sotsiaalsete õiguste osakonna juhataja nõunik Kärt Muller, Õiguskantsleri Kantselei
 
11.15 – 12.00
2. Omavalitsuste roll rohepöördes
Rait Pihelgas, ELVL asedirektor
Ettekanne
 
12.30 – 13.15
3. Omavalitsuste 2021. aasta teenustasemed, minuomavalitsus.ee
Ats Aasmaa, Rahandusministeeriumi andmeanalüütik
Karl Annus, Rahandusministeeriumi projektijuht
Ettekanne (.pdf)
 
13.15 – 14.15 
4. ELVL ja Vabariigi valitsuse RE ja RES läbirääkimiste protsessist, Liidu roll, KOV tulubaasi eraldised, tasandusfond ja toetusfond
Jan Trei, ELVL asedirektor  
Ettekanne
 
14.15 – 15.15
5. Äpp Anna Teada
Kaupo Kase, ELVL projektijuht
KOVTP – kohalike omavalitsuste infoportaal
Katrin Rajamäe, ELVL IKT spetsialist-projektijuht
 
15.15 – 15.30
6.   ENUT ja ELVL koostööst
Reet Laja, MTÜ Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse esinaine
Ettekanne (.pdf)
 
Sirje Ludvig, kokkuvõte päevast, soovid, ootused.