Kohalike omavalitsuste personalitöö

Valla- ja linnakodanik ootab omavalitsuselt head teenust → hea teenuse taga on professionaalsed ametnikud →professionaalse ametniku taga on tõhus personalitöö ja toetav keskkond → selle nimel teevad igapäevaselt tööd personaliinimesed.

Eesti Linnade ja Valdade Liit  tahaks heameelega omavalitsuste personalitöötajaid – olgu nad ametliku nimetuse poolest ka juhiabid, tööõnneeksperdid, vallasekretärid, personalijuhid või ka omavalitsusjuhid ise- võrgustada ja kokku tuua, et valdkondlikke teemasid koos arutada ja arendada.

Tänapäevane personalitöö on kaugelt rohkem, kui värbamiskuulutuse levitamine ja töölepingu sõlmimine. Sinna mahuvad teemad väärtustest vaimse terviseni, sisseelamisprotsessist sisekommunikatsioonini ning neid teemasid on hea arendada kolleegidega teistest linnadest ja valdadest.

Igatahes, üks selline koostööseminar on tulemas ja kõik teemaga tegelejad on oodatud!

31.01-1.02 Vihula mõis