Uudised ja teated

Juhatuse koosolek 19. veebruaril

15.02.2019

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 19. veebruaril 2019, algusega kell 13.00 Tallinnas, ELVL büroo saalis (büroo uus asukoht Roosikrantsi tn 12/1, II korrus). Koosolekud on avatud kõigile liidu liikmetele. FB Event...  Loe edasi »

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) on üleriigiline omavalitsusliit, mille liikmeteks on 2018. aasta seisuga 15 Eesti linna ja 59 valda, mis hõlmab kokku 99% Eesti elanikkonnast. Liidu eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete huve nii riigisisesel kui ka maailma tasandil. Liidu tegevusvaldkond hõlmab kogu kohaliku omavalitsuste korraldust, alates eelarvetest ja lõpetades välissuhtlusega.
 
Oma tegevuses lähtub liit kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusest. Liidu ülesannete täitmist rahastatakse liikmemaksudest ja seaduses ettenähtud juhtudel riigieelarvelistest eraldistest.
 
Liidu asutamise ja tegevuse erisused seadustab kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus (KOLS), mille alusel sätestatakse liidu põhikirjas liidu organid ja nende organite volitused. ELVL volikogus on esindatud kõik Linnade ja Valdade Liidu liikmed, mis tagab volikogule üldkoosoleku pädevuse MTÜS § 18 ja KOLS § 7 lg 1 mõistes.