Kontaktid

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Roosikrantsi 12/1, II korrus 
Tallinn 10119
Tel: +372 60 43 001
Reg. nr. 80185947

info@elvl.ee

 

Töötajate kontaktid:

 

 

 

Jüri Võigemast

Tegevdirektor

Büroo töö juhtimine ja korraldamine, liidu suhete korraldamine valitsusasutustega, teiste riiklike intitutsioonidega ning muude asutuste ja organisatsioonidega

60 43 014

Juri.Voigemast@elvl.ee

Inga Köster

Juhiabi

Liidu asjaajamine, infohaldus, koosolekute, koolitus- ja koostööürituste korraldamine

60 43 001

mob: 52 86 974

Inga.Koster@elvl.ee

Jan Trei

Asedirektor

KOV valdkonnapoliitikate koordineerimine, kohaliku omavalitsuse korraldus, lõimumisvaldkond, elamumajandus, turvalisus

60 43 006

mob: 51 688 06

Jan.Trei@elvl.ee

Toivo Riimaa

Asedirektor

Liidu välissuhete alase töö korraldamine ja koordineerimine

60 43 016

mob: 50 731 50

Toivo.Riimaa@elvl.ee

Ott Kasuri

Arendusjuht

Info- ja kommunikatsioonivaldkond, KOV sõprussuhted, Euroopa Liidu 2021-2027 programmiperiood, sooline võrdõiguslikkus

60 43 013

mob: 51 79 788

Ott.Kasuri@elvl.ee

Hille Ilves

Nõunik

Haridus- ja noorsootöö, kultuur, sport

60 43 010

Hille.Ilves@elvl.ee

Kaimo Käärmann-Liive

Nõunik

Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti riikliku delegatsiooni ning Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) Eesti riikliku delegatsiooni töö sisuline ja tehniline koordineerimine, liidu esindamine EL  institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide komisjonide, töörühmade ja võrgustike töös ning projektides osalemine, riigihanked, informaatika, liidu kodulehe toimetamine, rahvastik

60 43 003

Kaimo.Kaarmann-Liive@elvl.ee

Kalle Toomet

Nõunik

Planeeringud,ehitus, energeetika, maaelu

60 43 009

mob: 50 63 488

Kalle.Toomet@elvl.ee

Krista Kupits

Nõunik

Keskkonnakaitse ja säästev areng, jäätmemajandus

60 43 008

mob: 559 64 559

Krista.Kupits@elvl.ee

Mailiis Kaljula

Nõunik

Sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja tervisekaitse, tööhõive

60 43 004

mob: 56 62 1771

Mailiis.Kaljula@elvl.ee

Marliis Rettau

Nõunik

Liidu avalikud suhted ja liidu kodulehe toimetamine

60 43 007

Marliis.Rettau@elvl.ee

Märt Moll 

Nõunik

Omavalitsuste eelarved, rahandus ja maksupoliitika, transport ja teed

60 43 011

mob: 52 37 310

Mart.Moll@elvl.ee

Sirje Ludvig

Nõunik

Üleriigiliste koolitus- ja koostööürituste korraldamine, rahvusvaheline koostöö ja projektides osalemine, liidu ajaloo kogumine, arhiveerimine ja säilitamine, büroo majandusküsimused

60 43 002

mob: 50 23 000

Sirje.Ludvig@elvl.ee

Tiina Üksvärav

Nõunik

Õigusaktide ja nende eelnõudega seonduva temaatika analüüs ning haldamine

60 43 017

mob: 53 44 3101

Tiina.Uksvarav@elvl.ee

Henri Pook

KOV IKT Kompetentsikeskuse spetsialist ja projektijuht

KOV IKT strateegia, tegevuskava

mob: 51 69 291

Henri.Pook@elvl.ee

Nevel Paju 

KOV IKT Kompetentsikeskuse spetsialist

KOV IKT tugiteenuste lahendused

mob: 53 48 3576

Nevel.Paju@elvl.ee

Ene Millert

Raamatupidaja

ELVL raamatupidamine, finantsaruandlus

60 43 005

Ene.Millert@elvl.ee

Tiiu Madal

ELVL Brüsseli esindaja

Kohaliku omavalitsuse valdkonnaga seonduv tegevus Euroopa Liidu institutsioonides Brüsselis ja liidu liikmetele sellekohase informatsiooni vahendamine

mobiil Belgias: 
+32 49 707 10 83
tel. Brüsseli kontoris: 
+32 2 21 38 220
tel. ELVL büroos:
60 43 012

Tiiu.Madal@elvl.ee

 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu Brüsseli esindus:

Square de Meeûs 1
4. korrus
B-1000 Brussels
Belgium
Telefon: +32 2 21 38 220
e-post: brussel@elvl.ee