Kontaktid

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Lõkke 4, II korrus 
Tallinn 10122
Asukoht kaardil » 
Tel: +372 60 43 001
Reg. nr. 80185947
info@elvl.ee

Töötajate kontaktid:

Veikko Luhalaid

Tegevdirektor

Büroo töö juhtimine ja korraldamine, liidu suhete korraldamine valitsusasutustega, teiste riiklike institutsioonidega ning muude asutuste ja organisatsioonidega

 

mob: 5035714

Veikko.Luhalaid@elvl.ee

Inga Köster

Juhiabi

Liidu asjaajamine, infohaldus, koosolekute korraldamine.

60 43 001

mob: 5286974

Inga.Koster@elvl.ee

Jan Trei

Asedirektor

KOV valdkonnapoliitikate koordineerimine - kohaliku omavalitsuse korraldus; sotsiaalvaldkond; õigusloome; rahandus; turvalisus; sotsiaalhoolekanne; tervishoid ja tervisekaitse; tööhõive; haridus- ja noorsootöö; KOV IKT ning Euroopa Liidu struktuurivahendite valdkonna koordineerimine; riigieelarve läbirääkimiste korraldamine Vabariigi Valitsusega.

 

mob: 5168806

Jan.Trei@elvl.ee

Rait Pihelgas

Asedirektor

KOV valdkonnapoliitikate koordineerimine - liidu välissuhted; arendusvaldkond; keskkonnakaitse; säästev areng; elamumajandus; planeeringud; teed ja transport; ehitus; maaelu; energeetika.

mob: 5051762

Rait.Pihelgas@elvl.ee 

Anne-Ly Sumre

Personalijuht

KOV personali arendus

mob: 5254146

Annely.Sumre@elvl.ee

Katre Mägi

Nõunik

Lõimumisvaldkonna koordineerimine; Euroopa Sotsiaalfondi lõimumis-, sh kohanemisprojekti juhtimine

mob: 53473327

Katre.Magi@elvl.ee

Ott Kasuri

Nõunik

KOV arendusvaldkond ja rahvusvahelised suhted. Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) Eesti riikliku delegatsiooni töö sisuline ja tehniline koordineerimine; rahvusvahelised koostööprojektid sh idapartnerlus.

 

mob: 5179788

Ott.Kasuri@elvl.ee

Angela Saksing

Nõunik

Kultuur, haridus- ja noorsootöö.
Kooskõlastamiseks esitatud õigusaktide eelnõude analüüs ja arvamuste esitamine toodud valdkondades.

mob: 53436965

Angela.Saksing@elvl.ee

Kalle Toomet

Nõunik

Planeeringud, ehitus, energeetika, maaelu, transport ja teed. Kooskõlastamiseks esitatud õigusaktide eelnõude analüüs ja arvamuste esitamine toodud valdkondades.

 

mob: 5063488

Kalle.Toomet@elvl.ee

Reigo Lehtla

Nõunik

Keskkonnakaitse ja säästev areng, jäätmemajandus. Kooskõlastamiseks esitatud õigusaktide eelnõude analüüs ja arvamuste esitamine toodud valdkondades.

Liidu esindajana EL institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide komisjonide, töörühmade ja võrgustike töös ning projektides osalemine arendusjuhi antud pädevuses.

 

mob: 5110459

Reigo.Lehtla@elvl.ee

Kädi Koppe

Nõunik

 

ajutiselt eemal

Liis Epro

Nõunik

Liidu avalikud suhted ja liidu kodulehe toimetamine

mob: 53 364 767

Liis.Epro@elvl.ee

Mailiis Kaljula

Nõunik

Sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja -tervisekaitse, tööhõive. Kooskõlastamiseks esitatud õigusaktide eelnõude analüüs ja arvamuste esitamine toodud valdkondades.

 

mob: 56621771

Mailiis.Kaljula@elvl.ee

Marliis Rettau

Nõunik

 

ajutiselt eemal

 

Sirje Ludvig

Nõunik

Üleriigiliste koolitus- ja koostööürituste korraldamine, rahvusvaheline koostöö ja projektides osalemine, liidu ajaloo kogumine, arhiveerimine ja säilitamine, büroo majandusküsimused, personalitöö

 

mob: 5023000

Sirje.Ludvig@elvl.ee

Tiina Üksvärav

Nõunik

Õigusaktide ja nende eelnõudega seonduva temaatika analüüs ning haldamine

 

mob: 53443101

Tiina.Uksvarav@elvl.ee

Toomas Johanson

Nõunik

Rahanduse valdkonna analüüsimine, läbirääkimised Vabariigi Valitsusega, ELVL liikmemaksude planeerimine ja arvestamine

mob: 53429976

Toomas.Johanson@elvl.ee

Katrin Rajamäe-Soosaar

KOV IKT spetsialist-projektijuht

KOV IKT töö planeerimine, korraldamine, kontrollimine, juhtimine ja ettepanekute tegemine. KOV IKT strateegia ja tegevuskava.

KOV uue veebilehe infosüsteemi projektijuht. 

mob:  513 8333

Katrin.Rajamae-Soosaar@elvl.ee

Nevel Paju 

KOV IKT Kompetentsikeskuse spetsialist

KOV IKT tugiteenuste lahendused.

KOV taristu arhitektuuri ja turvalisuse valdkonna koordineerimine, vastavate ELVL partneritega koostöö koordineerimine.

KOV-de konsulteerimine oma tegevusvaldkondades.

mob: 53483576

Nevel.Paju@elvl.ee

Kaimo Käärmann-Liive

Nõunik

Operatiivinfo koordineerimine IKT kompetentsikeskuses ning projektides osalemine, KOV IKT strateegiaga seonduvate erinevaid osapooli ja partnereid kaasavate arutelude, ürituste korraldamine.

VOLIS infosüsteemi tootejuht.

60 43 003

Kaimo.Kaarmann-Liive@elvl.ee

Ene Millert

Raamatupidaja

ELVL raamatupidamine, finantsaruandlus

 

mob: 5142246

Ene.Millert@elvl.ee

Tiiu Madal

ELVL Brüsseli esindaja

Kohaliku omavalitsuse valdkonnaga seonduv tegevus Euroopa Liidu institutsioonides Brüsselis ja liidu liikmetele sellekohase informatsiooni vahendamine

mobiil Belgias: 
+32 49 707 10 83


tel. ELVL büroos:
60 43 012

Tiiu.Madal@elvl.ee

 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu Brüsseli esindus:

Rue Guimard 11/13
1040 Brussels, Belgium

Tel: +32 497 07 1083
e-post: brussel@elvl.ee

 

STRUKTUURIPUU