Kalender

Täna on 16.05.2022
Muutuste juhtimise seminar Sündmus
Riigikogu sotsiaalkomisjoni istung Sündmus
VV ja ELVL läbirääkimiste ruumi ja elamumajanduse töörühma koosolek Sündmus
Välissuhete teemade arutelu Sündmus
KOV IKT projektide tutvustamine Sündmus
KOVide sotsiaalkaitse kulude ja nende kajastamise analüüsi lõpparuanne Sündmus
ELVL juhatuse koosolek Sündmus
Keskkonnavaldkonna arengukava koostamise arutelu Sündmus
Kestlike süsinikuringete arutelu Sündmus
Õpetajate 2023.a alampalga läbirääkimised HTMis Sündmus
JICC SEMINAR on Nuclear Power - “Lessons from Japan to Estonia” Sündmus
ÜKP seirekomisjoni koosolek ja RRF aastakoosolek koos väljasõiduga Sündmus
Kantslerite juhtrühma koordinatsiooni koosolek Sündmus
Pilootprojekt VOL2 meeskondade kohtumine Viljandi KHKs Sündmus
KOVidele suunatud koolitused Sündmus
JICC SEMINAR on Nuclear Power - “Lessons from Japan to Estonia” Sündmus
Riigi IT arhitektuurinõukogu väljasõiduseminar Sündmus
Riigi IT arhitektuurinõukogu väljasõiduseminar Sündmus
ELVL juhatuse koosolek (kalendrihoidja) Sündmus
ELVL volikogu koosolek (kalendrihoidja) Sündmus