Kalender

Täna on 21.01.2020
Ligipääsetavuse rakkerühma teemagruppide avakohtumine Sündmus
BSC Täitevkomitee Sündmus
Eesti mereala planeering | Juhtrühma koosolek Sündmus
LEADER töögrupi II kohtumine Sündmus
CEMR Poliitika komitee Sündmus
CEMR Poliitika komitee Sündmus
Seminar "Toidujäätmete ja toidukao vältimine tootmisest tarbimiseni“ Sündmus
CEMR Poliitika komitee Sündmus
Ida-Virumaal pakutavate KOV sotsiaalteenused - arutelu Sündmus